IMG 20220128 085102

8 лютого 2022 року за поданням народних депутатів України: Вадима Івченка, Сергія Рудика, Михайла Волинця, Андрія Пузійчука, Івана Кириленка, Наталії Королевської та  Юрія Солода зареєстровано у Верховній Раді України законопроєкт № 7030 «Про внесення змін до статей 6 та 17 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (щодо недопущення звуження гарантій діяльності профспілок).

Нагадаємо, що у грудні минулого року парламентським Комітетом з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування при підготовці до другого читання проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення» (реєстр. №5873) без будь-яких на то законних підстав та консультацій з профспілками, було внесено поправку про зобов’язання роботодавців подавати звітність про членство працівника у профспілковій організації. Застереження ФПУ до голови названого профільного Комітету ВРУ про незаконність такої норми були проігноровані.

Зазначене розцінено профспілками як грубе втручанням держави в реалізацію основоположного права людини на об’єднання, яке заборонене статтями 3, 8 Конвенції Міжнародної організації праці №87 про свободу асоціації та захист права на організацію, ратифікованої Україною (далі – Конвенція 87), статтею 12 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» через порушення принципу незалежності профспілок від органів влади. Адже збір персональних даних про членство працівника в профспілковій організації, може бути використаний як проти профспілкової організації шляхом втручання в її статутну діяльність, так і безпосередньо до працівника як члена профспілки.

Провівши консультації з керівниками профоб’єднань – суб’єктів Угоди про утворення СПО об’єднань профспілок, Федерація профспілок України розробила законопроєкт , який було запропоновано для внесення у Парламент представникам профспілок у Верховній Раді України.

Законопроєкт № 7030  спрямований на приведення норм Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» у відповідність до вимог Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенція МОП № 87, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» шляхом скасування положень, необґрунтовано внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення» № 1962-IX від 15.12.2021, якими запроваджено безпідставний державний контроль за організацією працівників та обмежено незалежність діяльності профспілок.

Законопроєктом № 7030 передбачено внести зміни до пункту 4 частини другої статті 6 та частин першої і п’ятої статті 17 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», виключивши із звітності, яку зобов’язані подавати платники єдиного внеску, відомості про членство застрахованих осіб у профспілкових організаціях, а також відповідні положення про можливість використання органами державної влади інформації з Державного реєстру щодо належності або неналежності осіб, які працюють, забезпечують себе роботою самостійно або навчаються, до профспілок, як такі, що:

- не стосуються предмету правового регулювання вказаного Закону;

- утискають вільне здійснення працівниками права на організацію;

- порушують державні гарантії незалежності діяльності профспілок.

Профспілки закликають народних депутатів України небайдужих до  принципів конституційності, законності та справедливості солідарно підтримати законопроєкт № 7030!

 

 

 

Департамент правого захисту ФПУ