Изображение 133

 

Розгляд цього надважливого для країни питання на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради було ініційовано профспілками.

 

Від сторони органів виконавчої влади з доповіддю виступила Ольга Крентовська, перший заступник Міністра соціальної політики України. Від сторони роботодавців - Анатолій Кінах, Співголова НТСЕР, Голова Об’єднання організацій роботодавців України. Від профспілок - Олександр Шубін, заступник Співголови Національної ради від профспілкової сторони, заступник Голови ФПУ.

Вів засідання Голова НТСЕР, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. У роботі взяли участь Співголова Національної ради від профспілкової сторони, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, члени НТСЕР від профспілкової сторони.

 

Изображение 074

 

Соціальні партнери констатували, що збереження і розвиток трудового потенціалу є необхідною передумовою та стратегічним завданням сталого розвитку держави, проте наразі в Україні існує ціла низка причин, які негативно впливають на стан ринку праці, а саме:

- невідповідність наявного трудового потенціалу сучасним вимогам економічного і соціального розвитку країни,

- занижена ціна робочої сили і низький рівень доходів населення;

- скорочення робочих місць в реальному секторі економіки, порушення трудових прав працівників, недоліки в системі охорони праці тощо.

 

Изображение 054

 

Серед факторів, які створюють загрозливі тенденції на ринку праці, називались такі: демографічна ситуація, тіньова зайнятість населення, загрозливі розміри трудової міграції кваліфікованої робочої сили з України за кордон та ін..

У ході гострої і конструктивної дискусії було прийнято пропозицію профспілкової Сторони та враховано позицію Сторони роботодавців стосовно необхідності створення робочої групи з доопрацювання проекту рішення НТСЕР, наповнення його конкретними заходами та рекомендації розглянути питання розвитку і збереження трудового потенціалу на окремому засіданні Уряду.

У своєму виступі з цього питання Григорій Осовий наголосив, що фундаментом для подолання кризи на ринку праці мають стати державницькі рішення, розроблені на основі соціального діалогу. Потрібен цілісний погляд трьох сторін на цю проблему та затверджена Урядом, наприклад, Державна цільова програма щодо збереження трудового потенціалу. Такий документ за рекомендацією НТСЕР може бути найближчим часом ухвалений Урядом, тоді з’явиться сенс у всій нашій роботі, - зазначив профспілковий лідер.

У обговоренні зазначеного питання взяли участь члени НТСЕР від профспілкової сторони – Василь Андреєв, Олексангдр Рябко, Ярема Жугаєвич, Юрій Піжук та ін.

 

Изображение 289

 

НТСЕР затвердила пріоритетні напрями своєї діяльності на період 2018-2020 роки, а саме:

  1. 1.Розвиток вітчизняної економіки: сприяння залученню інвестицій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, розвиток експорту, економічно обґрунтована цінова і тарифна політика державних монополій, збільшення кількості гідних робочих місць.
  2. 2.Участь у формуванні Основних напрямів бюджетної політики та Державного бюджету України на відповідний рік.
  3. 3.Збереження та розвиток трудового потенціалу, забезпечення економіки кваліфікованими кадрами.
  4. 4. Впровадження норм та стандартів гідної праці.
  5. 5.Подальше удосконалення системи пенсійного забезпечення та соціального страхування (в т.ч. медичного).
  6. 6.Модернізація системи колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.
  7. 7.Впровадження принципів соціального діалогу та підвищення його ефективності на всіх рівнях.
  8.  

Изображение 252

 

Профспілкова сторона запропонувала наповнити їх конкретними діями, зокрема, зосередити увагу на подальшому реформуванні системи оплати праці в Україні. Профспілками було внесено пропозицію розглянути це питання на наступному засіданні НТСЕР.

 

Прес-центр ФПУ

 

Изображение 275

 

Изображение 090

 

Изображение 127