А20 

1-5 квітня 2019 року у штаб-квартирі ООН у м. Нью-Йорк проходить 52-а сесія Комісії ООН з народонаселення та розвитку.Тема цьогорічної сесії: «Огляд та оцінка Програми дій Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку і її внесок у реалізацію та огляд Порядку денного у галузі сталого розвитку на період до 2030 року».

Відповідно до спеціального консультативного статусу ФПУ при Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР) у цьому важливому міжнародному форумі бере участь делегація Федерації профспілок України.

Поточна сесія присвячена 25-річчю Каїрської програми дії з народонаселення та розвитку. Вона стала свого роду «дорожньою картою» для урядів країн світу у вирішенні демографічних проблем, і в цій області вдалося досягти значного прогресу.

Відкриваючи сесію, перший заступник Генерального секретаря ООН Аміна Мохаммед зазначила, що за останні 25 років суттєво скоротилося число людей, які живуть в умовах крайньої бідності, на 40 відсотків скоротилися масштаби материнської смертності, істотно збільшилася тривалість життя людей, у світі значно підвищився рівень добробуту населення.

Однак багато проблем ще не вирішені. Перший заступник Генерального секретаря ООН привернула увагу до порушень репродуктивних прав жінок, проблем, пов’язаних з якістю освіти, і додала, що нинішні демографічні тенденції призводять до серйозних екологічних, економічних і соціальних проблем.

Сьогодні населення світу, чисельність якого в 2019 році склала 7,7 млрд. чоловік, продовжує зростати і до 2050 року досягне 9,7 млрд. осіб, а до кінця століття збільшиться приблизно до 11 млрд. осіб.

«Зростання чисельності населення та економічне зростання привели до величезного зростання масштабів виробництва і споживання, що обернулося неймовірними наслідками для навколишнього середовища», – підкреслила Аміна Мохаммед. Вона зазначила, що про ці проблеми йшлося ще на Каїрській конференції і вже тоді, 25 років тому, її учасники говорили про необхідність перейти на сталий розвиток.

1-2 квітня учасники сесії обговорили доповідь Генерального секретаря ООН «Контроль за здійсненням програм в області народонаселення: огляд та оцінка виконання Програми дій Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку і її внеску у здійснення подальшої діяльності у зв’язку з Порядком денним у галузі сталого розвитку на період до 2030 року та проведення огляду за перебігом його реалізації», у якій зазначається, що зростання чисельності населення супроводжується його старінням, зниженням рівня народжуваності, а також стрімкою урбанізацією.

Презентуючи доповідь, перший заступник Генерального секретаря ООН підкреслила, що уряди всіх країн світу повинні враховувати у своїх планах розвитку всі питання, пов’язані з тенденціями народжуваності, смертності та міграції, які будуть впливати на чисельність і вікову структуру майбутнього населення, а значить сприяти або перешкоджати досягненню Цілей сталого розвитку на період до 2030 року.

Програма дій Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку, прийнята в 1994 році урядами 179 країн, є проявом докорінної зміни системи уявлень, які стосуються питань народонаселення і розвитку, і визнанням того, що права людей, їх вибір і благополуччя є шляхом до сталого розвитку. Зібрані за 25 років фактичні дані і набутий за цей час практичний досвід продовжують підкріплювати це загальне розуміння, а також підтверджують величезну важливість врахування переважаючою демографічної динаміки при розробці політики конкретних країн у галузі розвитку.

У Програмі дій значна увага приділена концепції комплексного розвитку, яка передує Порядку денному у галузі сталого розвитку на період до 2030 року. Закріплені у Програмі дій принципи лежать в основі Цілей сталого розвитку, включаючи необхідність недискримінації та універсальності щодо як можливостей, так і результатів; центральну роль охорони здоров’я, освіти і розширення прав і можливостей жінок у сталому розвитку; а також загальну потребу у забезпеченні екологічної стійкості. Зроблений в Порядку денному на період до 2030 року акцент на те, що ніхто не повинен бути забутий, ґрунтується на визнанні того, що люди піддаються впливу численних, що діють одночасно і мають комплексний характер, чинників нерівності, більшість яких є взаємно підсилюючими.

У доповіді глави ООН, яка знаменує собою 25-річчя з дня проведення Конференції в Каїрі, йдеться про прогрес, досягнутий у здійсненні Програми дій з 1994 року, а також про виявлені проблеми. Вона ґрунтується на результатах здійснених у 2018 році регіональних оглядів перебігу виконання підсумкового документа конференції, у яких визнається актуальність порядку денного конференції та її внесок у сприяння забезпеченню сталого розвитку у всіх регіонах. Крім того, у ньому висвітлюються ключові області синергії між здійсненням Програми дій та досягненням Цілей сталого розвитку та пропонуються рекомендації щодо виконання обіцянок, які були дані у рамках конференції населенню всього світу, домогтися якнайшвидшої реалізації Порядку денного на період до 2030 року.

Обговоривши доповідь Генерального секретаря ООН, учасники сесії схвалили, серед інших, наступні рекомендації державам-членам ООН:

- приймати на озброєння стратегії, які довели свою ефективність, з метою прискорення процесу отримання освіти та розвитку навичок для всіх; розширювати охоплення загальною середньою освітою, сучасними методами навчання на робочих місцях та онлайн-навчання і підвищувати їх якість; надавати дорослим будь-якого віку шанс здійснити втрачені освітні можливості і набути професійних навичок, необхідних у 21-му столітті;

- забезпечити, щоб освітні програми ґрунтувалися на добре зарекомендованих навчальних матеріалах, які сприяють просуванню гендерної рівності та скороченню масштабів гендерного насильства шляхом усунення гендерних стереотипів, заохочення недискримінації та навчання ненасильницьким методам урегулювання конфліктів;

- сприяти розширенню участі жінок у політичному житті та заняття ними керівних посад на державному та місцевому рівнях і досягати гендерної рівності за всіма соціально-економічними показниками, включаючи середню заробітну плату, гарантії зайнятості, дохід упродовж усього життя і пенсійне забезпечення;

- підтримувати права людини і проводити політику, спрямовану на зменшення нерівності можливостей і результатів, заохочення соціальної взаємодії між різними громадами, сприяння більшій соціальній згуртованості та скорочення масштабів ксенофобії та дискримінації;

- у контексті здійснення Глобального договору про безпечну, впорядковану та легальну міграцію надавати притулок особам, які живуть в умовах триваючого насильства та бідності, розширювати можливості людей вести благополучне життя у себе на батьківщині і гарантувати права людини мігрантам і переміщеним особам, сприяючи їхньому доступу до послуг з документального оформлення, медичного обслуговування, освіти та захисту від насильства, а також надавати їм підтримку у зціленні від усіх видів травм;

- у терміновому порядку зайнятися вирішенням проблеми глобальних викидів та нераціональних моделей виробництва та споживання і вживати всіх можливих заходів з метою уповільнення темпів зміни клімату та забезпечення безпеки на планеті.

Сесія завершить свою роботу 5 квітня.

 

Довідково

 

Комісія ООН з народонаселення та розвитку є однією з десяти функціональних комісій Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР ООН). Після заснування ЕКОСОР у жовтні 1946 року Комісія мала назву «Комісія з народонаселення», яка в грудні 1994 року була змінена на «Комісія з народонаселення та розвитку».

Мета Комісії ООН з народонаселення та розвитку – діяльність з виконання Програми дій Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку. Комісія здійснює моніторинг, аналіз та оцінку впровадження Програми дій на національному, регіональному та міжнародному рівнях, консультує ЕКОСОР з таких питань, як проблеми та тенденції народонаселення, інтеграція стратегій народонаселення та розвитку, а також пов’язані з народонаселенням політики та програми розвитку. Крім того, вона надає консультації та допомогу системі ООН, урядам та іншим організаціям з питань народонаселення та розвитку.

Комісія складається з представників 47 держав-членів ООН, які обираються ЕКОСОР на чотирирічний період на основі географічного розподілу. Представники повинні мати відповідний досвід у галузі народонаселення та розвитку. До 1994 року Комісія проводила засідання кожні два-три роки, а нині – один раз на рік.

 

Департамент міжнародних зв’язків апарату ФПУ