828 141123 

Як повідомляє Закарпатська облпрофрада, на її адресу від Міністерства економіки України надійшла відповідь на резолюцію облпрофради до Всесвітнього дня дій за гідну працю - 7 жовтня.

До Всесвітнього Дня дій за гідну працю в Закарпатській облпрофраді (голова Іван Зелінський) 6 жовтня 2023 року було проведено публічну дискусію "Гідна праця в умовах війни: роль соціальних партнерів у забезпеченні спільних дій" за участі керівників обласних організацій галузевих профспілок, обласного об'єднання федерації роботодавців "Закарпаття", Управління інспекційної діяльності у Закарпатській області, Закарпатського обласного центру зайнятості, відділення НСПП в Закарпатській області (учасники публічної дискусії - на фото).
 
За підсумками публічної дискусії було схвалено Резолюцію до Всесвітнього Дня дій за гідну працю, яку надіслано Прем'єр - міністру України Денису Шмигалю.
Учасники дискусії вважають, що в числі основних засад політики Уряду з відновлення економічного зростання та відбудови економіки в післявоєнний час має бути відновлення ефективного соціального діалогу.
 
У відповіді Заступника Міністра економіки України Тетяни Бережної відповідно до резолюції Секретаріату Кабінету Міністрів України від 20.10. 2023 року на звернення Закарпатської обласної ради професійних спілок від 12.10 2023 року, зокрема зазначено:
"Правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою вироблення та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин встановлено Законом України «Про соціальний діалог в Україні».
Цим Законом визначені сторони соціального діалогу, репрезентативність їх суб’єктів, рівні та форми здійснення соціального діалогу, а також порядок утворення органів соціального діалогу; унормовано взаємодію суб’єктів сторін соціального діалогу на тристоронній і двосторонній основі на національному, галузевому, територіальному і локальному (підприємство, установа, організація) рівнях.
Співпраця зі сторонами соціального діалогу відбувається у формі консультацій, обміну інформацією, узгоджувальних процедур та колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод, а також в рамках утворених органів.
Кабінет Міністрів України залучає до прийняття рішень з питань, що стосуються формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, всеукраїнські профспілки, їх об’єднання та всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців.
Під час підготовки проекту акта з зазначених питань відповідний проект акта в обов’язковому порядку надсилається уповноваженому представнику всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та уповноваженому представнику всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців (Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950).
Ефективність соціального діалогу залежить від дієвості вже існуючих механізмів, що за оцінкою представників усіх його сторін наразі потребують осучаснення, зокрема забезпечення більшої мобільності учасників діалогу під час вироблення і прийняття рішень, актуалізації регламенту органів соціального діалогу, залучення до співпраці інших зацікавлених у ньому суб’єктів.
Тристоронньою робочою групою, утвореною рішенням Президії Національної тристоронньої соціально-економічної ради, було розроблено проект Закону України «Про колективні угоди та договори», який 23.02.2023 прийнято Верховною Радою України (далі – Закон № 2937-ІХ) (набирає чинності через шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану).
Прикінцевими та Перехідними положеннями Закону № 2937-ІХ внесено низку змін до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», зокрема в частині порядку створення, складу, завдань та функцій Національної тристоронньої соціально-економічної ради.
На сьогодні роботу щодо модернізації законодавства з питань колективно- договірного регулювання трудових відносин вирішено продовжити з урахуванням необхідності вироблення нових підходів до здійснення соціального діалогу в Україні в цілому.
З метою перезавантаження чинної моделі соціального діалогу Національною службою посередництва і примирення створено робочу групу з підготовки проекту Закону України «Про соціальний діалог в Україні» (нова редакція), до складу якої увійшли представники центральних органів виконавчої влади, Національної тристоронньої соціально- економічної ради, соціальні партнери, провідні експерти і науковці.
Перше установче засідання зазначеної робочої групи відбулося 02.10.2023 року в залі засідань Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Робота в цьому напрямку продовжується".
 
Отже, відповідь Мінекономіки на звернення Закарпатської облпрофради засвідчує, що питання вдосконалення соціального діалогу в Україні залишається важливим напрямком роботи владних структур.
 398595357 320044294108795 3592788938301709687 n
На фото: учасники публічної дискусії До Всесвітнього Дня дій за гідну працю в Закарпатській облпрофраді
 
Сергій Баранчиков
пресцентр Закарпатської облпрофради