flag

 

Від імені 8 мільйонів членів профспілок Федерація профспілок України заявляє, що наш вибір – це розвиток демократії, безпека громадян, модернізація виробництва, цивілізовані соціально-трудові відносини, досягнення європейських стандартів життя. Ми акцентуємо увагу кандидатів у Президенти України, що саме працею наших співвітчизників створюється національне багатство, саме їх праця є головним джерелом наповнення державного, місцевих і пенсійного бюджетів.

Наш Наказ майбутньому Президенту України:

1.​ Забезпечити розвиток України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави на основі утвердження та забезпечення прав і свобод громадян.

2.​ Створити умови для розбудови конкурентоспроможної економіки, заснованої на інноваціях, високопродуктивних робочих місцях та виробничій демократії і з залученням працівників до управління підприємством. Досягти протягом п’яти років ВВП на душу населення рівня країн – нових членів ЄС.

3.​ Забезпечити зростання рівня зайнятості на безпечних робочих місцях з гідними умовами праці. Запровадити механізм реалізації права молоді на перше робоче місце, підвищення кваліфікації. Збільшити протягом п’яти років кількість легально зайнятих не менш ніж на 4 мільйони.

4.​ З метою реалізації конституційного права громадян на достатній рівень життя для себе і своєї сім’ї забезпечити:

- мінімальну заробітну плату з 2015 року, що дасть можливість для відтворення трудового потенціалу працівника, утримання неповнолітніх членів сім’ї, сплачення витрат на платні медичні й освітні послуги, духовного розвитку, накопичення на придбання житла.

- динамічне зростання заробітної плати і її зрівняння до 2020 року з рівнем країн Євросоюзу. Забезпечення справедливого співвідношення між заробітною платою кваліфікованого працівника та заробітною платою керівника.

- підвищення у виробничій сфері частки витрат на оплату праці у собівартості продукції до середньоєвропейського рівня 30–35%.

- ліквідацію дискримінації в оплаті праці працівників бюджетних галузей, держслужбовців, поетапне підвищення заробітної плати бюджетникам з доведенням до 2017 року до рівня середньої по економіці.

- викорінення до кінця 2014 року заборгованості з виплати заробітної плати та запровадження механізму повноцінного захисту конституційного права працівника на своєчасну оплату праці.

- запровадження з 2015 року справедливої і прозорої системи пенсійного забезпечення із заміщенням середнього заробітку на рівні 55-65 відсотків, надання в повному обсязі заслужених чесною працею пільг i гарантій.

- щорічне зменшення не менш ніж на 25% розриву в розмірах пенсій, призначених у різні роки.

- встановлення у 2015 році та поетапне підвищення для учнів, студентів мінімального розміру стипендії пропорційно до прожиткового мінімуму.

5.​ Забезпечити державний контроль за цінами на товари першої необхідності, а також прозорість та обґрунтованість встановлення цін і тарифів на природний газ, електроенергію, послуги у сфері житлово-комунального господарства, електрозв'язку, громадського і залізничного транспорту. Впроваджувати заходи упереджувального соціального захисту вразливих категорій громадян у разі підвищення цін і тарифів, захист пенсій та трудових доходів не менш ніж на рівень інфляції.

6.​ Щороку забезпечувати державне замовлення на будівництво 200 тисяч квартир соціального житла для молоді, малозабезпечених сімей, людей з обмеженими фізичними можливостями. Запроваджувати доступні для кожної сім'ї кредити для будівництва або купівлі житла.

7.​ Впровадити прозору та справедливу податкову систему, здійснювати оподаткування доходів від праці не більше, ніж оподаткування доходів від капіталу. Встановити з 2016 року неоподаткований мінімум доходів громадян на рівні прожиткового мінімуму.

8.​ Подолати корупцію та хабарництво, тіньову заробітну плату, нелегальну та атипову зайнятість.

9.​ Продовжити програму повернення вкладів Ощадбанку Радянського Союзу до повного повернення коштів.

10.​ Сприяти розвитку громадянського суспільства та реалізації його основної функції – громадського контролю за діяльністю влади й дотриманням законодавства. Забезпечувати умови для ефективного соціального діалогу, діяльності профспілок й надання їм права законодавчої ініціативи та права звернення до Конституційного Суду.

Ми очікуємо від нового Президента України практичні кроки для підвищення престижності праці в національній економіці, належного оцінювання та визнання її суспільної значущості.

Федерація профспілок України розраховує, що Президент України реалізує Наказ профспілок. Зі свого боку, заявляємо про свою готовність до конструктивної співпраці з владою та роботодавцями задля реальних змін у країні, на які очікує суспільство.

 

Федерація профспілок України