42 tn

Фінляндія: у центрі уваги профспілок – Цілі сталого розвитку

Уряд Фінляндії оголосив надзвичайну ситуацію в країні 18 березня, ввівши такі заходи, як карантин, обмеження подорожей та закриття громадських місць і шкіл. Поточна відповідь уряду включає: виплату лікарняних працівникам та опікунам або батькам дітей віком до 16 років; допомогу по безробіттю під час простою незалежно від виду діяльності чи навчання (на основі пропозицій, представлених профспілками); тимчасове право приватних підприємців та шукачів роботи на отримання допомоги по безробіттю, збільшення фінансування на охорону здоров'я, допомогу по безробіттю, базову соціальну допомогу та допомогу на житло; кредитна підтримка компаній, включаючи малі та середні підприємства (МСП); заклик до кредиторів тимчасово зменшити або звільнити компанії від сплати платежів; скорочення строку сповіщення при тимчасовому звільненні працівників, але з одночасним продовженням терміну відновлення на роботі, якщо працівник був звільнений під час надзвичайного стану.

Профспілки підтримують заходи уряду у відповідь на пандемію. У той же час, з точки зору профспілок, серед згаданих заходів збільшення фінансування базової соціальної допомоги та допомоги на житло є особливо важливим і тому має бути посилене, як і право на допомогу по безробіттю під час тимчасового простою.

Чи залучені профспілки?

У грудні 2019 року новий уряд Фінляндії дав старт програмі під назвою «Інклюзивна та компетентна Фінляндія - соціально, економічно та екологічно стійке суспільство». Незважаючи на те, що програма безпосередньо не стосується Порядку денного 2030 року, профспілки вважають, що вона сприятиме його виконанню, оскільки ключовими стовпами програми є гарантії доходів, добре функціонуючі медичні та соціальні послуги та освіта.

Реалізація та проведення консультацій щодо Порядку денного 2030 року належать до компетенції Секретаря з питань сталого розвитку, який звітує перед кабінетом прем'єр-міністра.

Новий уряд Фінляндії готує нову дорожню карту та комплексний план дій з досягнення цілей сталого розвитку (ЦСР). Хоча точні пріоритети ще не відомі, профспілки очікують, що вони будуть більш соціально орієнтованими, ніж у попереднього уряду, який скоротив витрати на ключові ініціативи, такі як реформа охорони здоров'я та соціальної політики, освіта та активізація безробітної молоді. Зацікавлені сторони можуть коментувати підготовку дорожньої карти, відстежувати та оцінювати виконання плану дій з ЦСР. Уряд звернувся до профспілок та громадянського суспільства з проханням висловити свою думку про прогрес у досягненні цілей сталого розвитку протягом 2017-2019 років, що стало їхнім внеском в офіційний національний звіт Фінляндії.

Хоча соціальні партнери конкретно не заохочуються робити спільні подання щодо Порядку денного 2030 р., є можливість діалогу у рамках Ради сталого розвитку стосовно показників, тісно пов'язаних з ЦСР 8. Попереднім урядом було запроваджене стале бюджетування, хоча профспілки шкодують, що воно стосується лише екологічних, а не соціальних цілей розвитку.

Чи забезпечена гідна праця?

Фінські профспілки підкреслюють, що для досягнення ЦСР у їхній країні потрібно покращити декілька ключових показників.

Індикатори щодо цілі 1.1 (подолання бідності) свідчать, що 1,7 % працюючих жили у бідності у 2017 році відповідно до визначеної національної межі бідності. Що стосується цілі 1.3 (впровадження на національному рівні належних систем та заходів соціального захисту), в той час як все населення було ефективно охоплене хоча б одним видом соціального захисту, 14 % дітей проживали в домогосподарствах з низьким рівнем доходу, і ця на думку профспілок погіршиться. Індикатори, що стосуються цілі 1.a (забезпечення мобілізації значних ресурсів із найрізноманітніших джерел для здійснення політики з ліквідації бідності в усіх її формах) показують, що у 2017 році лише 2,2% фінського валового внутрішнього продукту (ВВП) було витрачено на політику зайнятості, і лише один відсоток було виділено на активізацію безробітних, що є нижче середнього значення цього показника в Європі. У 2017 році на освіту було витрачено лише 5,3 відсотка ВВП внаслідок скорочення урядом витрат у цій галузі. Витрати на охорону здоров'я у 2015 році становили 9,4 відсотка ВВП, що на 0,1 відсотка менше, ніж роком раніше. Бюджетні витрати на фінансування всіх видів соціальної допомоги склали 31,6 відсотків від бюджету на 2015 рік.

Необхідні покращення для досягнення прогресу щодо цілі 5,5 (забезпечення всебічної і реальної участі жінок і рівних для них можливостей для лідерства на всіх рівнях прийняття рішень у політичному, економічному та суспільному житті), оскільки у 2018 році жінки становили лише 29 відсотків членів правління компаній, акції яких торгуються на фондового ринку, та від 26 до 34 відсотків членів правління інших компаній. Проте у 2018 році 75 відсотків населення мали як мінімум середню освіту: 76 відсотків жінок та 74 відсотки чоловіків; крім того, 36 відсотків жінок отримали вищу освіту, у порівнянні з 28 відсотками чоловіків.

Є чимало запитань щодо індикаторів ЦСР 8 (сприяти всезагальному та сталому економічному розвитку, повній та продуктивній зайнятості населення та запровадженню гідних умов праці для усіх верств населення). Стосовно індикатора 8.3 (сприяння політиці, яка сприяє продуктивній діяльності, створенню гідних робочих місць), то у 2016 році 7,1 відсотка зайнятих працювали на низькооплачуваній роботі (4,6 відсотка чоловіків та 9,6 відсотка жінок). У 2018 році 9,2 відсотка робочих місць були нестабільними. Щодо індикатору 8,5 (забезпечення повної і продуктивної зайнятості та гідної праці для всіх), спостерігається зменшення рівня безробіття, який у 2019 році становив 6,1 відсотка серед чоловіків та 5,8 відсотка серед жінок; однак, у 2018 році рівень неповної зайнятості збільшився до 9,2 відсотка. Індикатори частки молоді, яка не працює, не вчиться і не набуває професійних навичок для Цілі 8.6 (суттєве скорочення частки молоді, яка не працює, не вчиться і не набуває професійних навичок) у 2018 році становили 11,8 відсотка для молоді у віці від 16 до 29 років. Тривожне погіршення продовжувалося стосовно Цілі 8.8 (захист трудових прав та сприяння забезпеченню надійних і безпечних умов праці для всіх трудящих): кількість травм на виробництві у 2018 році зросла на два відсотки порівняно з 2017 роком. Охоплення профспілковим членством у 2017 році становило 59,4 відсотка, що на 5,1 відсотка менше ніж у попередньому році; охоплення колективними переговорами в 2017 році становило 88,8 відсотка, у порівнянні з 91,9 відсотком у 2013 році.

Потрібно досягти прогресу для досягнення Фінляндією Цілі 10.4 (прийняти відповідну політику, особливо бюджетно-податкову політику, політику в питаннях заробітної плати та соціального захисту, і поступово домагатися забезпечення більшої рівності), оскільки частка праці у ВВП (заробітна плата та соціальні внески) становила 56,3% у 2017 році. Індекс Джині, який вимірює нерівність, в 2017 році становив 27 відсотків, що вказує на зростання нерівності в країні, оскільки в 1995 році він був 19,8 відсотка. Частка домогосподарств з низьким рівнем доходу в 2017 році становила 12,1 відсотка.

Фінляндія підготувала стратегію адаптації до зміни клімату та стратегію переходу до низьких рівнів викиду парникових газів, окресливши перші кроки в досягненні Цілі 13.2 (включити заходи реагування на зміну клімату в політику, стратегії та планування на національному рівні). Хоча конкретний план «Справедливого переходу» не був включений до національних, галузевих або регіональних стратегій щодо клімату, в урядовій програмі згадується про реалізацію «Справедливого переходу» як частини кліматичної політики.

Профспілки вимагають не залишити нікого напризволяще

Фінські профспілки закликають уряд забезпечити, щоб реалізація ЦСР призводила до реальних змін у політиці з акцентом на соціальний розвиток. Цього можна досягти, встановивши конкретні цілі політики, розробивши надійні заходи для їх досягнення, включаючи відповідне фінансування, та включивши в бюджетний процес аспект соціального розвитку.

Профспілки закликають уряд Фінляндії підтримувати та посилювати реагування на пандемічну кризу у відповідності до ЦРД, а саме:

• Тимчасово призупинити підрахунок максимальної виплати допомоги по безробіттю, щоб гарантувати рівне ставлення до всіх, хто був звільнений; Звести до мінімуму проблеми із заборгованістю домогосподарств шляхом збільшення виплат на ринку праці, основної допомоги та базового заробітку.

• Подвоїти суми максимальної компенсації гарантійної виплати та продовжити її тривалість.

• Розширити пропозицію освіти та навчання за допомогою політики, що включає в себе наступне: поліпшення доступності навчання за домогою електронних засобів шляхом окремого фінансування освітніх установ; активізації підвищення кваліфікації та короткострокової підготовки (особливо для секторів, які страждають від нестачі робочої сили); покращення цифрової грамотності громадян; вирішення проблеми навчання під час виробництва та визнання навичок навіть у виняткових обставинах; та розширення податкової пільги для навчання, фінансованого роботодавцями.

Переклад -

Департамент міжнародних зав’язків ФПУ