фото 1

 

 

З 19 по 30 березня 2018 року департаментом охорони праці ФПУ організовано та проведено навчання і перевірку знань з питань охорони праці технічних інспекторів праці та інших представників членських організацій ФПУ на базі Академії праці, соціальних відносин та туризму ФПУ.

Протягом двох тижнів слухачі з усіх куточків України одержували знання від найкращих викладачів та фахівців України в сфері безпеки, умов, медицини, гігієни праці, електробезпеки, протипожежної безпеки тощо. Високий рівень навчання забезпечили викладачі Міжнародного інституту менеджменту, міжнародні аудитори з систем менеджменту у сфері безпеки і гігієни праці, а також фахівці Держпраці, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Інституту державного управління у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, викладачі АПСВТ, юристи, технічні експерти з промислової безпеки, керівники та фахівці апарату ФПУ, досвідчені технічні інспекторі праці членських організацій ФПУ тощо.

Слухачі отримали знання від кращих викладачів - професіоналів своєї справи: Цопи В.А. - доктора технічних наук, професора МІМ-Київ, експерта, консультанта, викладача і аудитора по міжнародним стандартам систем менеджменту ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 та управління ризиками ISO 31000, Стовбуна А.І. - доцента кафедри водогосподарських систем і охорони праці Державного інституту управління та економіки водних ресурсів, к.м.н., Циганчук Н.А. - кандидата юридичних наук, доцента, заслуженого юриста України, викладача АПСВТ; Гримовича Ю.В. - начальника відділу електробезпеки НВЦ "Професійна безпека", технічного експерта з промислової безпеки в енергетиці; Казакової Д.М. - головного спеціаліста управління інспекційної діяльності Держпраці, Андрієвського Ю.З. - керівника департаменту охорони праці апарату ФПУ, Горюн Т.М. - зав. відділом технічної інспекції праці департаменту охорони і Маціяшка В.А. - заступника керівника департаменту охорони праці апарату ФПУ - завідувача відділу охорони праці та інших.

27 березня 2018 року в рамках навчання відбулось виїзне практичне заняття на ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської», під час якого слухачі ознайомились с системою управління охороною праці цього підприємства, станом безпеки та умовами праці, досвідом первинної профспілкової організації у сфері охорони праці, соціального захисту їх працівників та взяли участь у тренінгу щодо оцінки рівня безпеки на робочих місцях, на яких випробували систему Елмері (досвід Фінляндії) в реальних виробничих умовах.

Федерація профспілок України висловлює щиру подяку Голові Правління ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської» Головашу Валерію Полікарповичу, Голові первинної профспілкової організації Гриб Ірині Олександрівні та начальнику служби охорони праці Остапею Миколі Степановичу за плідну співпрацю. Завдяки гостинності, відповідальному ставленню і професіоналізму цей захід пройшов на високому рівні. Слухачі дали високу оцінку стану охорони праці на виробництві, культурі безпеці праці та соціальному захисту працюючих.

Дякуємо нашим колегам, у допомозі проведенні цього заходу: Голові Київської обласної Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України Бондарчук Галині Дмитрівні та головному технічному інспектора праці Київської міської Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України Бориспольцю Юрію Володимировичу.

За результатами практичного заняття, на ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської» вже в аудиторіях кожна група доповідала свої спостереження за показниками безпеки та умовами праці на робочих місяцях, виводила индекс Елмері, аналізували причини та пропонувала свої заходи щодо поліпшення стану безпеки праці та захисту працюючих.

30 березня 2018 року 27 жовтня 2017 року всі слухачі показали високий рівень знань з питань охорони праці під час іспиту.

За результатами іспиту 38 технічних інспекторів праці та інших представників профспілок отримали відповідні посвідчення, наявність яких підтверджує їх права на здійснення громадського контролю за станом охорони праці, повноцінного захисту прав своїх спілчан на безпечні і здорові умови праці, захисту потерпілих на виробництві, а також вирішення інших питань щодо збереження життя та здоров’я громадян.

 

 

Відділ технічної інспекції праці

Департаменту охорони праці апарату ФПУ

 

фото 2

 

фото 3

 

 

фото 4

 

00000

 

фото 10

 

фото 20

 

фото 25