АБ

 

    У зв’язку із грубим порушенням державними органами та роботодавцями Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», втручанням у діяльність Федерації профспілок України, її членських організацій, у тому числі позбавлення майна, необхідного для здійснення статутної діяльності, 28 лютого 2018 року Президією ФПУ було ухвалено постанову № П-13-2 «Про наступ на права профспілок», а згодом, 29 березня 2018 року Рада ФПУ ухвалила постанову № Р–4–4 «Про наступ на права профспілок, у тому числі майнові». 

    У подальшому питання про хід виконання прийнятих рішень також було розглянуто на засіданні Президії ФПУ 21 червня 2018 року, яка ухвалила відповідну постанову №П-15-3 і визначила конкретні завдання врегулювання проблемних питань захисту майнових прав профспілок (у відносинах з Урядом, іншими державними, у тому числі правоохоронними органами), у тому числі шляхом використання задля цього наглядових механізмів МОП.
    На виконання зазначеної постанови 20 серпня 2018 року було надіслано до Комітету зі свободи об’єднань Адміністративної ради МОП Скаргу проти Уряду України про порушення Конвенції МОП №87 про свободу асоціації та захист права на організацію, а також Конвенції МОП №98 про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів та Подання про порушення Урядом України Конвенції МОП №87 про свободу асоціації та захист права на організацію, а також Конвенції МОП №98 про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів для розгляду його в Комітеті МОП із застосування Конвенцій і Рекомендацій.
   Про результати розгляду наглядовими органами МОП Скарги та Подання буде надано додаткову інформацію.


Департамент правового захисту