пленум 751

 

10 жовтня 2013 року у залі засідань облпрофради проведено четвергий пленум Чернівецької обласної ради профспілок приурочений «Всесвітньому Дню дій за гідну працю та Міжнародному Дню боротьби з бідністю», на якому розглядалося питання: «Про участь профспілкових організацій щодо створення в трудових колективах області умов на гідну працю».

Засідання відбулося за участю соціальних партнерів.

У доповіді Голови Чернівецької обласної ради профспілок Шкварковського Володимира Антоновича, дано вичерпний аналіз ситуації стану справ щодо створення в трудових колективах умов на гідну працю, забезпечення соціальних гарантій працюючим, виконання норм територіальної та галузевих угод, колдоговорів.

Як зазначив голова, в області укладені обласна, Чернівецька міська та більшість районних територіальних угод на 2013-2015 рр. Результативнішою стала співпраця профспілкових структур з Головним управлінням Пенсійного фонду в області, Територіальною державною інспекцією праці, територіальним управлінням Держгірпромнагляду, обласним центром зайнятості тощо. Активізувалась діяльність представників профспілок в роботі комісій виконавчої та представницької гілок влади, правління Фонду СС з ТВП. В цьому році президія облпрофради вперше затвердила пакет мінімальних соціальних зобов"язань, які профспілкові організації відстоювали в ході укладання колдоговорів і угод на 2013-2014 роки. Завдячуючи порозумінню соціальних партнерів практично всі наші пропозиції включені до зобов"язань відповідного рівня угод і колдоговорів.

         Пріоритетні з них: - тарифна ставка працівника І-го розряду не бюджетної сфери має становити не менше 120% мінімальної зарплати, а темпи щорічного зростання середньої зарплати – не менше 17%. Розширено спектр погодження з профспілковими структурами процедури скорочення працівників.

         Завдячуючи проведенню щорічних виїзних нарад-семінарів в районах області й міст Чернівці та Новодністровськ показник охоплення колективно-договірним регулюванням соціально-трудових відносин за три останні роки зріс з 78,6 до 89,9%.

Об"єднання зусиль Сторін соціального партнерства, громадський контроль за виконанням зобов"язань угод всіх рівнів, колективних договорів забезпечило у 2012 році темпи зростання середньої зарплати у порівнянні з 2011 р., склали 17,3% (при зобов"язаннях – 17%). Її розмір становив 2329 грн.. Це дещо перевищувало показники сусідніх областей. За вісім місяців п.р. маємо 2432 грн., або зростання на 10,4%. Суттєво зменшилась заборгованість із виплати заробітної плати, а на економічно-активних підприємствах краю – взагалі відсутня.

Разом з тим, в області ще не вирішені ряд значущих питань.

Зростання споживчих цін і тарифів нівелює зростання заробітних плат та соціальних виплат. Мають місце недоліки в охороні праці.   Майже 4,5 тис. працівників зайняті у шкідливих та небезпечних для здоров’я умовах праці.

Підводячи підсумок, голова окреслив основні напрями роботи, на яких необхідно сконцентрувати спільні зусилля:

Перш за все, на відновленні тарифної системи, оплати праці, із застосуванням коефіцієнтів, передбачених Територіальними угодами і колдоговорами.

Друге. Необхідно взяти під особливий контроль виконання обласних "заходів щодо підвищення рівня заробітної плати на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності та легалізації зайнятості населення", затверджених головою облдержадміністрації Папієвим М.М.

         Передбачити в колективних договорах на 2014 рік збільшення фондів оплати праці в розмірах не нижчих за темпи приросту обсягів виробництва. Розширити види матеріального стимулювання працівників за кінцеві результати праці, соціального захисту ветеранів праці;

         По-третє. В кожному виробничому колективі розробити заходи щодо поетапного збільшення долі заробітної плати у собівартості продукції, з доведенням її розміру на кінець 2015 року до 18÷20% в середньому по області. (сьогодні маємо - <10%).

         Четверте. Вважаємо за доцільне доручити президії облпрофради звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією:

         - здійснити розрахунок дохідної частини проекту Державного бюджету України на 2014 рік з урахуванням зниженої на 10% загального податкового навантаження на фонд оплати праці;

         -   запровадження з 1 вересня 2014 року розрахункової величини тарифної ставки працівника першого розряду ЄТС на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної зарплати;

         І останнє. Пропонуємо ФПУ прискорити розробку проекту Концепції підвищення престижності праці в Україні, яка б сприяла досягненню позитивних соціально-економічних результатів за рахунок підвищення якості праці та ефективного використання трудового потенціалу, матеріального і морального заохочення людини праці, збереження трудових династій.

IV пленум Чернівецької обласної ради профспілок пройшов конструктивно, злагоджено, на високому організаційному рівні.

В роботі пленуму взяв участь і виступив заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Рева П.В.

 

 

 

Завідувач відділом з питань

захисту соціально-економічних

та духовних інтересів трудящих                                                  Є.В. Паливода

 

пленум 783

 

пленум 789