77777

 

Однією з постанов Кабінету Міністрів України, ухваленою на засіданні Уряду 13 серпня, приведено у відповідність до діючого законодавства Положення про атестацію наукових працівників і Переліку посад наукових і науково-педагогічних працівників, перебування на яких дає право на призначення підвищеної пенсії.

Суть змін полягала у тому, що у пункті 1 переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р.№ 257, у графі "Підприємства, установи, організації" слова "Української академії аграрних наук, Академії медичних наук, Академії педагогічних наук, Академії правових наук, Академії мистецтв" потрібно було замінити словами: "Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв" у зв’язку зі змінами назв цих установ.

- Профспілки підтримали цей нормативно-правовий акт, тому що він спрямований на підвищення соціального захисту згаданої категорії працівників, - зазначив Григорій Осовий, який представляв позицію профспілок на засіданні КМУ. - Питання нібито суто формальне, але воно потребувало вирішення через те, що конкретні люди: науковці та педагоги втрачали можливість отримувати пенсію на умовах, встановлених окремою статтею закону, що надає певні преференції для вказаної категорії працівників. Відтепер встановлено справедливість, тому профспілки попередньо погодили цю постанову, як це зробили і профільні Міністерства, і Пенсійний фонд, а також Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації.

ІАЦ