445

 

Вперше в історії українських правовідносин і соціального діалогу на вимогу профспілок відбувся Трудовий арбітраж на національному рівні з розгляду питання відповідальності організацій роботодавців за несвоєчасну оплату праці, який прийняв рішення зобов’язати роботодавців здійснити заходи на погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

Нагадаємо, що у відповідності до вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», СПО об’єднань профспілок, за ініціативою членських організацій ФПУ, висунув вимоги, а в подальшому прийняв рішення про вступ у два національні колективні трудові спори (конфлікти).

Національна служба посередництва і примирення (далі - НСПП) в межах своїх повноважень розпорядженнями від 30 квітня 2015 року №111-р та №112-р зареєструвала колективні трудові спори (конфлікти) між СПО об’єднань профспілок та Кабінетом Міністрів України, а також між СПО об'єднань профспілок та СПО сторони роботодавців на національному рівні.

До СПО сторони роботодавців на національному рівні була висунута одна вимога – забезпечення погашення зарплатних боргів на підприємствах, що перебувають у сфері їх впливу. Вперше в історії українських правовідносин і соціального діалогу на вимогу профспілок відбувся Трудовий арбітраж на національному рівні з розгляду питання відповідальності організацій роботодавців за несвоєчасну оплату праці, прийняте рішення якого є обов’язковим до виконання. Незважаючи на заперечення представників СПО сторони роботодавців про те, що в них немає таких підприємств та те, що вони не можуть бути стороною спору (рішення №2), Трудовий арбітраж зобов’язав Сторону роботодавців на засіданні СПО сторони роботодавців розглянути питання щодо розробки конкретних пропозицій для ліквідації зарплатних боргів на 42 підприємствах, здійснювати постійний моніторинг такої заборгованості та низку інших рішень.

Крім того, Трудовим арбітражем надані рекомендації Кабінету Міністрів України доручити відповідним центральним органам виконавчої влади вжити невідкладних заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати, розробити чіткий механізм спрямування коштів на погашення зарплатної заборгованості працівникам підвідомчих підприємств  (рішення № 3  та  додаткові рекомендації).

Безперечно рішення Трудового арбітражу кардинально не вирішує питання повного погашення зарплатних боргів, проте дає поштовх для цього і головне стимул для організацій роботодавців та профспілок всіх рівнів знаходити компроміси.

З метою забезпечення виконання рішення Трудового арбітражу та  визначення зон відповідальності профспілкових організацій всіх рівнів на найближчому засіданні Президії Федерації профспілок України планується розглянути питання про дії профспілок на реалізацію рішення Трудового арбітражу з розгляду колективного трудового спору між СПО об’єднань профспілок і СПО сторони роботодавців.

 

Список підприємств-боржників із заробітної плати, що належать до сфери впливу СПО сторони роботодавців на національному рівні (додаток 1).

Список підприємств-боржників із заробітної плати, що належать до державної форми власності (додаток 2).

Список підприємств-боржників із заробітної плати, що належать до комунальної власності (додаток 3).

 

 

 

Управління соціального діалогу та колективно-договірного регулювання та департамент захисту соціально-економічних прав