IMG 2010

 

 

Сьогодні, 26 червня в приміщенні Національної служби посередництва і примирення відбулось третє засідання примирної комісії з вирішення колективного трудового спору (конфлікту) між Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Кабінетом Міністрів України.

Порядком денним на зазначене засідання до розгляду Сторін вносились всі сім зареєстрованих НСПП вимог, а саме щодо підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, посадового окладу (тарифної ставки) працівників першого тарифного розряду ЄТС; проведення індексації грошових доходів населення; погашення заборгованості з виплати заробітної плати; забезпечення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства у сфері трудових відносин, охорони праці та гігієни праці; підтримки законопроектів, які знаходяться на розгляді у Верховній Раді України щодо відновлення санаторно-курортного лікування застрахованих осіб і оздоровлення дітей; внесення законодавчих пропозицій щодо відновлення соціальних прав та гарантій працівників, пенсіонерів та чорнобильців, а також щодо забезпечення виконання пункту 6.3 Генеральної угоди стосовно здійснення соціального в процесі розроблення проектів законів України та інших нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, а також соціального захисту та досягнення узгодження інтересів і позицій Сторін Угоди.

Однак, за результатами консультативної зустрічі 24 червня ц.р. в приміщенні Мінекономрозвитку з обговорення Вимог щодо можливості підвищення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І-го тарифного розряду ЄТС на основі розрахунків Мінекономрозвитку та Мінфіну, Стороною Кабінету Міністрів України було запропоновано в чергове перенести розгляд зазначених вимог на наступне засідання, яке відбудеться 2 липня 2015 ц.р.

Що ж стосується Вимог щодо підтримки законопроектів, які знаходяться на розгляді у Верховній Раді України стосовно відновлення санаторно-курортного лікування застрахованих осіб і оздоровлення дітей а також внесення законодавчих пропозицій про відновлення соціальних прав та гарантій працівників, пенсіонерів та чорнобильців, Сторони не дійшли згоди та віднесли їх до розбіжностей.

Проте, є й позитивні зрушення в роботі примирної комісії, а саме досягнуто компромісного рішення щодо Вимоги IV СПО об’єднань профспілок щодо державного нагляду та контролю за додержанням законодавства у сфері трудових відносин, охорони праці та гігієни праці шляхом внесення Кабінетом Міністрів України законодавчої пропозиції виключення Державної інспекції України з питань праці з переліку установ, яким необхідний дозвіл Кабінету Міністрів України для здійснення перевірок суб’єктів господарювання.

А також компроміс щодо реалізації Вимоги VII шляхом:

1.  Кабінет Міністрів України: забезпечує проведення зустрічей міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади з керівниками всеукраїнських галузевих профспілок за ініціативою однієї із сторін соціального діалогу на галузевому рівні з метою оперативного вирішення найбільш актуальних питань галузі.

2. Забезпечення Стороною Кабінету Міністрів України та проведення Міністерством соціальної політики України роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України та виконання пункту 6.3 Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010−2012 роки щодо здійснення соціального діалогу у процесі розроблення проектів законів України та інших нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, а також соціального захисту, у порядку, визначеному в додатку 4 до Угоди.

 

Управління соціального діалогу

та колективно-договірного регулювання апарату ФПУ

 

IMG 2037

 

IMG 2054