11720513 990843000949576 805643010 n

 

На черговому засіданні примирної комісії, яке відбулось 9 липня ц.р. розглядалися одні з найважливіших Вимог СПО об’єднань профспілок, розгляд по суті яких декілька разів переносився примирною комісією у зв’язку з необхідністю проведення додаткових розрахунків за різними сценаріями, а саме

- підвищення мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, посадового окладу (тарифної ставки) працівників першого тарифного розряду ЄТС;

- проведення індексації грошових доходів населення;

- погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

Слід відзначити, що під час минулого засідання примирної комісії, СПО об’єднань профспілок зажадав від КМУ вироблення консолідованої позиції безпосередньо Кабінетом Міністрів України (а не уповноваженими особами на представництво інтересів від центральних органів виконавчої влади, які фактично не приймають рішення) відносно трактування можливості підвищення основних державних стандартів та гарантій. Лише за такої умови профспілкова Сторона погодиться на розгляд пропозицій з метою вирішення вимог.

Однак, Кабінет Міністрів України, в чергове проігнорував вимогу СПО об’єднань профспілок, який представляє інтереси близько десяти мільйонів працівників.

Враховуючи зазначене, члени примирної комісії від СПО об’єднань профспілок наполягли на наданні Кабінетом Міністрів України до наступного засідання примирної комісії розрахунків та інформації щодо:

– підвищення з 01.09.2015 розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму не менш ніж на 10 % та з 01.12.2015 на 11,9 % із урахуванням збереження грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та розміру мінімальної заробітної плати;

– суми коштів, необхідних для проведення повної індексації заробітної плати в бюджетній сфері.

– суми коштів, необхідної для проведення індексації пенсій, страхових виплат, зокрема, у 2015 році, з відповідним фінансовим обґрунтуванням;

– суми заборгованості з відшкодування податку на додану вартість підприємствам;

– необхідної суми коштів для відновлення дії частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з відповідним фінансовим обґрунтуванням;

– витрат на виплату допомоги по безробіттю особам передпенсійного віку (за півтора року до досягнення пенсійного віку) та необхідних витрат для виплати дострокових пенсій цій категорії громадян;

– можливості спрямування коштів, що надійшли за рахунок перевиконання бюджету у рівних частках роботодавцю (ліквідація заборгованості з відшкодування ПДВ) та працівникам (підвищення заробітної плати).

В той же час, представниками Сторін було досягнуто компромісного рішення щодо часткового вирішення Вимоги ІІІ, зокрема:

- забезпечити погашення до 1 січня 2016 року заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності та на тих підприємствах, де частка державної форми власності перевищує 50 %, не менш ніж на 50 % від обсягів заборгованості, що склалася станом на 1 травня 2015 року, й не допускати утворення нових зарплатних боргів.

- вжити заходів для погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах інших форм власності.

- розробити до 1 жовтня за погодженням з СПО об’єднань профспілок пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» з метою посилення захисту працівників у випадку затримки виплати заробітної плати та до -//-//- (термін обговорення винесено на засідання примирної комісії 16.07.2015) внести до Верховної Ради України.».

Безсумнівною перемогою Сторони СПО об’єднань профспілок в даному колективному трудовому спорі (конфлікті) задоволення вимоги стосовно державного нагляду та контролю за додержанням законодавства у сфері трудових відноси, охорони праці та гігієни праці з метою попередження правопорушень, зниження рівня виробничого травматизму і професійних захворювань, нелегальної зайнятості та «тіньової» виплати заробітної плати. Вже 2 червня ц.р. Кабінетом Міністрів України зареєстровано законопроект № 2230а, який передбачає  продовження до кінця 2016 р. мораторію на перевірки державних наглядових органів, за виключенням перевірок, які проводяться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною фіскальною службою України, Державною фінансовою інспекцією України й Державною службою України з питань праці.

Не втрачаючи надії на позитивне вирішення й інших вимог СПО об’єднань профспілок було запропоновано залучити незалежного посередника до роботи примирної комісії в особі Голови НСПП – Окіса О.Я., який погодився на безоплатній основі допомогти Сторонам спору (конфлікту) віднайти взаємоприйнятне для Сторін рішення.

Узгоджувальна зустріч Сторін спору (конфлікту) з незалежним посередником призначена вже на 15 червня ц.р.

Профспілки покладають велику надію на досвід незалежного посередника та сподіваються, що український Уряд схаменеться і дослухається до голосу людей.

 

IMG 2175

 

Управління соціального діалогу та колективно-договірного регулювання апарату ФПУ