Изображение 7020

 

 

Питання про завдання профспілкових організацій області по виконанню рішень VII з’їзду Федерації  профспілок України та XXIII звітно-виборної конференції Обласного об’єднання профспілок було розглянуто у Дніпрі 19 травня на розширеному засіданні Міжгалузевої ради облпрофцентру, на яке були запрошені й керівники районних, міських та первинних профорганізацій.

В цьому заході взяв участь і виступив заступник голови ФПУ Володимир Саєнко. В доповіді голови Обласного об’єднання профспілок Віталія Дубіля зазначалося, що президія та членські організації облпрофцентру цілеспрямовано працюють над виконанням завдань, визначених профспілковими форумами.

В умовах складної соціально-економічної ситуації, з метою зменшення негативного впливу кризових явищ на підприємства і трудові колективи області, забезпечення стабільності виробництва і захисту вітчизняного товаровиробника та досягнення соціального балансу, профспілками області здійснювалась співпраця з органами місцевої влади та об’єднаннями роботодавців у рамках діючої Регіональної угоди, що сприяло певній стабілізації роботи промисловості області та поліпшенню економічних показників, у тому числі і розміру середньої номінальної заробітної плати.

У сфері соціально-трудових відносин профорганізації усіх рівнів через колективно-договірний процес домагалися забезпечення підвищення заробітної плати працівників та її своєчасної виплати, збереження існуючих та встановлення додаткових соціальних гарантій і пільг для членів профспілок. Особливо тут відзначалися профорганізації вугільників, металургів і гірників, переробників, аграріїв та бюджетних галузей.

В той же час  кризу ще не подолано, що призводить до зменшення виробництва й посилення  напруги на ринку праці, падіння рівня життя працюючих. Дуже негативний резонанс викликали й нещодавні навкологазові «подарунки» уряду, що не супроводжувалися  запровадженням для населення адекватних соціальних компенсаторів. (Зазначимо, що про це болюче питання йшлося не тільки у доповіді, але у кожному виступі учасників зібрання – і люди сподіваються, що влада їх почує)...

Все це вимагає від профорганізацій активізації захисної роботи, постійного самовдосконалення за усіма напрямками шляхом реалізації Стратегії діяльності ФПУ на 2016–2021 рр. «Європейський вибір», затвердженої VII з’їздом Федерації, та Програмних засад діяльності облпроф об’єднання  на 2016-2020 роки.

В нових складних умовах, зазначалось у доповіді В.Дубіля, потрібно й діяти по-новому, ламаючи старі стереотипи. Особливий акцент робиться на вдосконалення профструктур і підвищення кваліфікації кадрів та активу, розширення профспілкового членства, активізацію молодіжної політики та інформаційно-пропагандистської роботи. посилення соціального діалогу на всіх рівнях.

Про конкретні дії з реалізації завдань профспілкових форумів говорили на засіданні  голови обкому харчової промисловості профспілки АПК  - Світлана Тіницька,  обкому профспілки металургів та гірників – Василь Шевченко, облпрофорганізації працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування і послуг – Інна Прохоренкова, Павлоградського райкому профспілки освітян – Валентина Коваленко, керівник Молодіжної ради облпрофоб’єднання і голова профкому шахти «Благодатная» Олександр Береза, директор обласного Центру зайнятості Вікторія Кузнецова та ін.

Чимало пропозицій були адресовані й Федерації профспілок України. Зокрема, вони стосувалися необхідності відновлення соціального діалогу на національному рівні, посилення  впливу профспілок у суспільстві (особливо – стосовно соціальної, цінової політики влади), оновлення організаційної структури профспілок, вирішення питань відновлення санаторно-курортного лікування працівників та їх дітей за рахунок коштів Фонду соцстраху з ТВП, а також ситуації з фінансуванням профтехучилищ.

У підсумковому рішенні засідання ради намічені конкретні  заходи по реалізації усіма профспілковими структурами рішень з’їзду ФПУ та обласної  міжспілкової конференції.

Що стосується «газового» питання, то, з урахуванням пропозицій учасників засідання МРП,  ФПУ запропоновано  вимагати від уряду:

- запровадити диференційовану плату населенням за газ в залежності від обсягів його споживання;

- значно посилити компенсаторні механізми та переглянути урядову Програму житлових субсидій таким чином, щоб нею скористувалися не тільки малозабезпечені верстви населення, а й середній клас - кваліфіковані працівники, службовці, науковці з середнім доходом сім’ї у 4-5 тис. грн.;  

- внести системні зміни до Розрахунку обов'язкового відсотку та щомісячного платежу, що діє відповідно до Порядку призначення житлових субсидій з 01.10.2014р., передбачивши право громадян на отримання субсидії з оплати житлово-комунальних послуг, якщо їх загальна вартість становить більше 15% середньомісячного сукупного доходу сім’ї;

- запровадити адресну виплату субсидій у грошовому вигляді безпосередньо кожному громадянинові, який має на це право;

- розробити за участю об’єднань профспілок і роботодавців та прийнятті у другому півріччі 2016 року Загальнонаціональну програму реформування оплати праці до 2020 року на засадах моделі економіки з високою вартістю робочої сили.

 

    В.Коврига,

зав. прес-центром

Дніпропетровського облпрофобєднання

 

Изображение 6994

 

Изображение 6991

 

Изображение 7009

 

Изображение 7022

 

Изображение 6981

 

Изображение 6982