FPU

 

29 січня Президія ФПУ обговорила та затвердила ряд проектів документів щодо розвитку та модернізації профспілкового руху, які будуть винесені на VII З’їзд ФПУ, що відбудеться 24 березня у м. Києві. «ПВ» звернулася до Голови ФПУ Григорія Осового за коментарем стосовно прийнятих рішень по основним із них:

 

«Президія Федерації профспілок України схвалила проекти документів, робота над якими ведеться вже протягом півріччя, з моменту прийняття у червні 2015 року Радою ФПУ рішення про проведення 24 березня VII З’їзду ФПУ.

Відповідно до вимог, обумовлених Статутом ФПУ, З’їзд має розглянути «Звіт Ради Федерації профспілок України про роботу з квітня 2011 року по березень 2016 року». Наразі матеріали Звіту підготовлені, їх буде направлено на доопрацювання членам Ради ФПУ, які мають його, так би мовити, «докапіталізувати», щоб 25 лютого Рада ФПУ схвалила документ, який буде винесено на розгляд VII З’їзду ФПУ.

Також розроблено на наступний 5-річний період «Проект Стратегії діяльності Федерації профспілок України на 2016-2021 роки «Європейський вибір». Це документ, що має зазирнути за горизонт, враховуючи ті рішення, що приймаються у державі — мова йде про Президентську Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020», Програму діяльності Кабінету Міністрів України. Також розраховуємо, що до VII З’їзду ФПУ буде сформована синергія дій Верховної Ради, Уряду і Президента у новій Коаліційній угоді як інструмент реалізації спільно виробленої політики і реалізації завдань влади усіх рівнів. Зрозуміло, що цей документ також буде ретельно опрацьований профспілками, щоб зробити певні прив’язки до тих темпів і масштабів економічних і суспільних перетворень, що відбуватимуться у нашій країні. Профспілки усвідомлюють, що доведеться працювати або у партнерстві, або в опонуванні до органів влади і організацій роботодавців.

Також ми поінформовані над чим працюватиме Федерація роботодавців України, оскільки на своєму З’їзді вони ухвалили план дій аж до 2030 року, що передбачає широке залучення інвестицій в Україну та модернізацію економіки. Варто зазначити, що ФПУ підтримала план і, більш того, на З’їзді ФРУ ми підписали Меморандум про співпрацю. Підприємства України дійсно потребують модернізації, оскільки світ невпинно рухається від індустріального до постіндустріального типу розвитку, що базується на новітніх технологіях. У Давосі, на щорічному Всесвітньому економічному форумі, також говорили про четверту промислову революцію, що має дати поштовх продуктивності, зайнятості і, відповідно, вимагатиме інших підходів регулювання ринку праці та підготовки кадрів. Тож у планах на наступний 5-річний період ми маємо окреслити власні завдання та завдання щодо взаємодії із соціальними партнерами відповідно до вимог сучасності.

Також відбулася дискусія щодо того, чи залишати «Стратегію модернізації ФПУ та її членських організацій» як окремий документ і обговорювати її на З’їзді ФПУ (бо таке завдання ставилося Радою ФПУ на початковому етапі у червні минулого року), але у процесі підготовки була висловлена думка не розпорошувати концентрацію роботи і увагу профспілкового загалу на різні документи, і включити напрацювання Стратегії як відповідні розділи до Стратегії діяльності ФПУ в цілому. Пропозиція була підтримана Президією ФПУ, і на Раді ми представлятимемо цілісний документ Стратегії діяльності ФПУ, що включає економічну та соціальну політику, міжнародні аспекти діяльності, у тому числі євроінтеграцію, а також модернізацію ФПУ. Планується, що це буде єдиний комплексний документ, у всякому разі до цього ми йшли у процесі опрацювання у робочих групах.

Також Президією ФПУ схвалено проект змін до Статуту Федерації профспілок України. Дискусію по окремим положенням буде продовжено, адже зачіпаються досить складні питання внутрішньо організаційного характеру ФПУ, відносин галузевих та регіональних структур, фінансової політики, представництва у колегіальних органах молоді тощо. Питання, що не викликають спорів, пропонуватимуться Раді ФПУ на внесення до Статуту. Обговорення більш складних питань буде продовжено на З’їзді ФПУ, і робота по ним продовжуватиметься з урахуванням рішень найвищого органу, яким є З’їзд ФПУ.

Варто наголосити, що назва Стратегії нашої діяльності — «Європейський вибір». Ми враховуємо те, що наша країна рухається у напрямку євроінтеграції. ФПУ ще у 2013 році, коли громадянське суспільство активно обговорювало на майданах куди має рухатися країна, підтримала європейський вибір.

Тримаючи руку на пульсі та відповідно до вимог часу, на З’їзд виноситимуться окремі Резолюції, Заяви, Звернення, серед яких, зокрема «Профспілки — за європейський вибір України», «Профспілки за результативний соціальний діалог в інтересах добробуту громадян», «Молодь — майбутнє профспілок». Також на Президії з ініціативи профспілки АПК було прийнято рішення про необхідність прийняття Резолюції щодо гендерної рівності та протидії насильству — тема дійсно актуальна та потребує обговорення. Ми не виключаємо, що життя напередодні З’їзду може поставити ще ряд актуальних та злободенних питань, які потребуватимуть оперативного реагування та можуть бути сформовані у окремі документи З’їзду. Приміром, ситуація щодо критичного стану професійно-технічної освіти та необхідність вжиття відповідних заходів задля збереження системи навчання кваліфікованих робітників України.

Враховуючи практику проведення З’їздів, Президія ФПУ також вважала за потрібне прийняти документ «Про Порядок висунення кандидатур на посаду Голови ФПУ та розгляд документів кандидатів». Зрозуміло, що процес виборів має бути відкритим, прозорим, легітимним, щоб усі бажаючі мали рівну можливість взяти у них участь. Наголошуємо, що цей документ не носить директивного характеру, а є допоміжним, щоб допомогти кандидатам кращим чином зорганізуватись до проведення виборів, заявити про себе і мати можливість презентувати себе, у тому числі й на шпальтах профспілкової газети».

 

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»