85 middle 

СПО об’єднань профспілок поінформувало листом Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про розгляд та підтримку проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Щодо встановлення доплати до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, на період заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)».

Разом з тим, у листі профспілок зазначено, що перелік робіт, запропонований в Проекті, не охоплює усі категорії працівників, які сьогодні виконують завдання, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності населення, та внаслідок виконання своїх обов’язків мають безпосередній контакт з населенням. У зв’язку з цим, пропонуємо внести зміни до пункту 1 Проекту та викласти його в наступній редакції:

«1. Рекомендувати керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності тимчасово, на період карантину та проведення обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), встановлювати доплату до заробітної плати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення (забезпечення населення продовольчими та непродовольчими, товарами, медичним обслуговуванням, послугами зв’язку транспорту, адміністративними, комунальними та побутовими послугами, поліцейська, прикордонна, митна та пожежна служби, тощо) та внаслідок виконання своїх обов’язків мають безпосередній контакт з населенням.

Конкретний перелік посад та професій працівників, яким встановлюється така доплата, та її розмір визначається рішенням роботодавця за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації».

Копія листа СПО об’єднань профспілок додається

Департамент  з  питань бюджету та оплати  праці ФПУ