a78f2a26ba

30 березня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» (далі – Закон), який набрав чинності з 02 квітня 2020 року.

Законом, зокрема, внесено зміни до Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), а саме:

- з визначення поняття «трудовий договір», наведеного у статті 21 КЗпП України виключено таку обов’язкову ознаку, як підлягання працівника внутрішньому трудовому розпорядку юридичної особи, з якою він перебуває у трудових відносинах;

- наведений у статті 24 КЗпП України перелік випадків коли додержання письмової форми трудового договору є обов'язковим доповнено випадком укладення трудового договору про дистанційну (надомну) роботу;

- статтю 60 КЗпП України викладено у новій редакції якою визначено поняття гнучкого режиму робочого часу, як форми організації праці, якою допускається встановлення режиму роботи, що є відмінним від визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої норми тривалості робочого часу; крім того передбачено, що гнучкий режим робочого часу може встановлюватися на визначений строк або безстроково як при прийнятті на роботу, так і згодом. Застосування гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін в нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників;

- визначено поняття дистанційної (надомної) роботи - форми організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця. При дистанційній (надомній) роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі. При цьому загальна тривалість робочого часу не може перевищувати встановлених норм. Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. При цьому, якщо працівник і роботодавець письмово не домовились про інше, дистанційна (надомна) робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим трудовим договором;

- наведені у статті 113 КЗпП України випадки простою не з вини працівника, який оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) доповнено періодом оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України;

- визначені статтею 233 КЗпП України строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів продовжено на час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Нагадуємо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2020 р. № 255 карантин установлено на всій території України з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р.

Детальніше

Професійна спілка працівників охорони здоров'я України