А9

14 липня 2021 року для профактиву ПО ПАУ в ДАХК «Артем» проведено семінар практикум – інструктивну нараду. Новообрані та досвідчені голови цехових комітетів, члени профспілкового комітету та члени постійних комісій профспілкового комітету ПО ПАУ в ДАХК «Артем» пройшли інструктивну нараду з організаційної роботи, ознайомилися з перспективами розвитку профспілок України та вивчили новації в законодавстві України та в нормативних документах ПАУ.

Відкриваючи семінар практикум голова ПО ПАУ в ДАХК «Артем» Олександр Кельїн наголосив на важливості та актуальності профспілкового навчання, формування свідомості та обізнаності людини – громадянина в профспілковій роботі, в тому числі і завдяки навчанню та самонавчанню. .

Інструктор з організаційно-масової роботи Марія Колишко довела учасникам правила ведення та заповнення внутрішніх профспілкових документів в цехових організаціях первинної організації. Всі голови цехових комітетів отримали оновлені книгу голів цехкомів та книгу протоколів, підготовлену штатними профспілковими фахівцями ПО ПАУ в ДАХК "Артем".

В другій сесії учасникам семінару керівник департаменту профспілкового руху та в’язків з громадськістю ФПУ Лариса Ровчак довела учасникам Стратегію розвитку Федерації профспілок України на 2021-20226 роки та основні вектори роботи для її реалізації.

Питання третьої сесії, щодо новацій в законодавстві України та внутрішніх нормативних документах профспілки, перш за все нового Статуту Профспілки працівників авіабудування та машинобудування України доповіла слухачам правовий інспектор галузі, заступник голови ПАУ Карина Плахова.

Підбиваючи підсумки семінару Олександр Кельїн зазначив, що такі навчання важливі для профспілкового руху, вони визначають пріоритети профспілкової роботи на місцях, мотивують членів профспілки до наступних навчань та саморозвитку.

Організатори семінару практикуму – інструктивної наради - ПО ПАУ в ДАХК «Артем», керівник навчання: Олександр Кельїн - голова ПО ПАУ в ДАХК «Артем».

Відповідальні за проведення семінару: Сергій Чумак
– заст. голови ПО, Марія Колишко – інструктор з організаційно-масової роботи, Андрій Головатенко – фахівець з профспілкової діяльності.

За інформацією

ПО ПАУ в ДАХК «Артем