21 5c9391d5a8cc9

I.    Інформація про звернення Голови ФПУ, суспільно-важливі нормативно-правові акти, які надійшли на розгляд СПО з короткими коментарями

·     12 травня у Міністерстві соціальної політики України відбулася консультативна зустріч представників сторін соціального діалогу Голови СПО, Голови ФПУ Г. Осового, заступника голови Правління  Фонду соціального страхування України, заступника голови ФПУ В.Саєнка, Міністра соцполітики України М. Лазебної, Президента УСПП А.Кінаха, Виконавчого директора Федерації металургів України С. Біленького, за участі голови Комітету ВРУ з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Г.Третьякової і заступника голови Комітету Н.Королевської та експертів щодо продовження реформ в пенсійному забезпеченні громадян і підготовки до запровадження другого рівня пенсійної системи - накопичувальної .

У ході дискусії Голова ФПУ, голова СПО Григорій Осовий зокрема зазначив, що питання гідного пенсійного забезпечення турбує мільйони громадян, які працювали і частина з них вимушено продовжують трудову діяльність, оскільки мають малу пенсію. Тому будь-які дії спрямовані на покращення добробуту пенсіонерів і тих хто працює будуть підтримуватися профспілками.

Голова СПО передавМіністру соцполітики України М. Лазебній Пропозиції профспілок щодо додаткових антикризових заходівпо подоланню економікою України наслідків пандемії в частині оплати праці, захисту застрахованих осіб в системі соціального страхування, реформування трудового законодавства, подальшого розвитку соціального діалогу, низки законопроектів для забезпечення соціального захисту працівників і домогосподарств в сучасних складних умовах, наголосивши на необхідності продовження соціального діалогу в більш широкому форматі з СПО профспілок. Що було підтримано міністеркою.

·     Голова СПО об’єднань профспілок Григорій Осовий листом звернувся до Голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики і захисту ветеранів Галини Третьякової з приводу проблем пенсійного забезпечення  і шляхів їх вирішення.

      У своєму зверненні він підкреслив, що головною проблемою пенсійного забезпечення в Україні залишається низький рівень пенсій та окреслив можливі шляхи вирішення цього питання спираючись на зарубіжний досвід та висновки експертів щодо подальшого забезпечення збалансованості національної пенсійної системи. Він звернув увагу на той факт, що економічна ситуація в Україні сьогодні не готова до запровадження накопичувальної пенсійної системи та закликав більш детально продумати  механізм  функціонування  цієї системи в майбутньому. А також навів думку фахівців, які вважають, що на нинішньому етапі, зусилля варто було б спрямувати на вжиття системних заходів для збільшення надходжень до солідарної пенсійної системи і вирішення існуючих проблем у ній. Водночас провести відкритий дискурс з залученням фахівців і широкої громадськості  щодо найбільш оптимальної моделі, основних складових функціонування накопичувальної системи в існуючих економічних реаліях та здійснювати необхідну підготовчу роботу.

·     СПО об’єднань профспілок розглянув проект Закону України «Про внесення змін о ст.23  Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» щодо підвищення розміру допомоги по безробіттю учасникам антитерористичної операції та іншим ветеранам війни (№3249). СПО повідомив  Комітету ВРУ з питань соціальної політики і захисту ветеранів, що у цілому підтримує пропозицію щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції та інших ветеранів війни.

·     СПО об’єднань профспілок розглянув проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо подолання наслідків економічної кризи спричиненої безпрецедентними заходами боротьби з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 (№3292, №392-1). СПО з розумінням поставився до внесених пропозицій, разом з тим у листі до профільного парламентського комітету зазначив, що обраний напрямок  підтримки платників податків на період здійснення заходів шляхом надання пільг  страхувальникам, у т.ч. звільнення від сплати єдиного соціального внеску, при цьому, розширюючи обсяг страхових допомог застрахованим особам, неминуче призведе до неплатоспроможності системи загальнообов’язкового державного соціального страхування  у найближчому майбутньому.

  Водночас СПО звернув увагу Комітету на інший шлях вирішення цього питання, обраний багатьма зарубіжними країнами, а саме: надавати  державні дотації роботодавцям для сплати ними необхідних обов’язкових страхових платежів  за своїх працівників, що забезпечить більш справедливий підхід та дозволить не лише підтримати  їх у цей кризовий період, а також зберегти існуючу систему  соціального захисту  працюючих як державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення.    

·     СПО об’єднань профспілок розглянув проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення розмірів пенсій при призначенні, відновлення щорічного березневого осучаснення пенсій та підвищення індексації пенсій», (№3251), і в цілому підтримав пропозиції, викладені у проекті, зокрема щодо перерахунку раніше призначених пенсій із застосуванням коефіцієнта, який відповідає не менш як 80 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати, порівняно з попереднім роком, що дозволить зменшити розрив у розмірах пенсій, призначених у різні роки.

        

·     СПО об’єднань профспілок розглянув проект Закону України про внесення  змін до ст.8 Закону України «Про оплату праці» щодо підвищення розміру  оплати  праці  працівникам  бюджетних установ освіти, науки, охорони здоров’я, культури та деяких інших бюджетних установ  (№3247) та підтримує ідею законопроекту щодо підвищення посадових окладів  працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Разом з тим з метою недопущення порушення національного законодавства, міжнародних зобов’язань України щодо заборони будь-якої дискримінації у сфері праці запропонував поширити норми зазначеного законопроекту і на працівників небюджетної сфери та внести відповідні зміни до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці». І наполягає, щоб профільний парламентський Комітет  при доопрацюванні законопроекту врахував пропозиції Профспілки освіти і науки України, Профспілки працівників охорони  здоровся України, які надіслані разом з листом.

·     СПО об’єднань профспілок розглянув проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту працівника у випадку затримки виплати заробітної плати» (реєстр. № 3264 від 25.03.2020 р.) і законопроект (реєстр. № 3264-1 від 14.04.2020 р.), внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В., та підтримав їх як такі, що сприятимуть забезпеченню конституційного права працівників на своєчасне отримання заробітної плати та посиленню захисту економічних прав працівників.

Прийняття законопроекту, який посилює захист працівника  у випадку затримки виплати заробітної плати, має особливе значення, насамперед, в умовах запровадження суворих обмежуючих карантинних заходів та призупинення роботи сотень тисяч підприємств, коли підвищується загроза порушення роботодавцями строків та повноти виплати працівникам заробленого.

·     СПО об’єднань профспілок розглянув проект Закону України «Про внесення змін до розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України щодо встановлення принципу «4-7» на період карантину для працюючого населення»  (№ 3302) та підтримує ідею щодо захисту доходів працюючого населення та їх родин у період пандемії.

Водночас, наголосив, що протягом багатьох років профспілки домагаються забезпечення реалізації права громадян на не оподаткування коштів, необхідних для забезпечення життєдіяльності людини.

Враховуючи зазначене, СПО вважає за необхідне відновити дію державної соціальної гарантії – неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на рівні не нижче від фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб (без урахування суми обов’язкових платежів) на постійній основі, а не лише на час карантину.   

·     СПО об’єднань профспілок розглянув і підтримав проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо збільшення суми індексації», (№3245).

    При цьому слід зазначити, що у пояснювальній записці до зазначеного проекту зазначено, що його прийняття сприятиме підвищення рівня соціального захисту, зокрема, пенсіонерів, осіб з інвалідністю. Для досягнення зазначеної мети СПО пропонує при доопрацюванні законопроекту до розгляду у другому читанні, частину першу статті 2 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» доповнити словом: «пенсії».

   

·     СПО об’єднань профспілок розглянув і погодив без зауважень наступні законопроекти:

-         «Про внесення змін до статті 13 Закону України «Про соціальні послуги» щодо підвищення розміру компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду» ( № 3244).

-         «Про внесення змін до Закону України «Про соціальний захист  дітей війни» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення  дітей війни та збільшення для них пільг за користування комунальними послугами» (№3240).

-         «Про внесення змін до Закону України «Про соціальний захист дітей війни» щодо підвищення  рівня пенсійного забезпечення  дітей війни та відновлення (збільшення) для них  існуючих  раніше пільг» (№3240-1).

-         «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення житлом громадян».

-         «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння формуванню відповідального батьківства».

-         «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове  державне пенсійне страхування» щодо підвищення розмірів трудових пенсій внаслідок збільшення величини оцінки одного року страхового стажу та відсотку підвищення пенсій за понаднормовий страховий стаж» (№3241).

-         «Про внесення змін до деяких законів України щодо розмежування функцій уповноважених органів містобудування та архітектури»..

 

СПО об’єднань профспілок розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води та Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення»).

Внесення змін до зазначених порядків формування тарифів на комунальні послуги є нагальною потребою, проте, проєкт потребує суттєвих змін, СПО надав свої пропозиції та зауваження Міністерству розвитку громад та територій України.

·     СПО об’єднань профспілок також розглянув і погодив проект постанови КМУ  «Про надання трансферту на покриття недоотриманих надходжень від єдиного внеску  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

· СПО об’єднань профспілок розглянув проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення епідеміологічного нагляду за дифтерією», який надійшов листом від 21.04.2020 №26.04/10694/2-20 і не погоджує його, оскільки він потребує суттєвого доопрацювання.

2.Діяльність всеукраїнських профспілок і територіальних профоб’єднань

 

·       Всеукраїнський карантин спричинив зростання соціальної напруги серед працівників майже кожної галузі економіки. Не стала винятком й автомобільна галузь.

Так, за словами голови Дніпропетровської обласної організації профспілки автомобілістів і дорожників Андрія Берчука, з 18 березня 2020 року повністю зупинена робота автопідприємств, які обслуговують пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах, а їхні працівники відправлені у довготривалі відпуски без збереження зарплати.

24 квітня п.р. урядом був затверджений «Порядок надання допомоги по частковому безробіттю». Він містить перелік підприємств, які мають право отримувати від держави кошти на часткову компенсацію працівникам втраченого не з їх вини заробітку. Але в цьому переліку відсутні автопідприємства. У зв’язку з цим президія галузевої облпрофорганізації 30 квітня відправила листа на адрес Президента України В.Зеленського з вимогою терміново прийняти відповідні рішення щодо включення автопідприємств в згаданий вище перелік.

Звернення, також від імені президії профспілки, було відправлено на адрес Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля. Цього разу йшлося не тільки про відсутність автопідприємств у переліку, а й про необхідність якнайшвидше відновити роботу автомобільного транспорту загального користування з обов’язковим дотриманням всіма учасниками перевезень встановлених санітарних норм.

З 12 травня поновлюється діяльність непродовольчих магазинів, ринків, перукарень, салонів краси, музеїв, бібліотек та інших закладів соціального спрямування. «А як працівникам та користувачам цих закладів до них дістатися? Адже переважна більшість, для приклада, продавців на продовольчих ринках - це мешканці сільської місцевості, які плоди своєї праці везуть до міста за десятки кілометрів! Як їм це зробити, коли транспорт, зокрема, пасажирський, не працює?», -  йдеться у Зверненні.

 

 

 

·     За повідомленням Полтавської облпрофради, до обласної ради профспілок звернулися первинні профспілкові організації державних підприємств Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України «Степне» Полтавського та «ім. 9 січня» Хорольського районів, голова обласної організації профспілки працівників агропромислового комплексу Галина Харченко з проханням захистити інтереси трудових колективів, які зазнали рейдерської атаки з метою привласнити земельні угіддя через  зміну директорів господарств.

Обласна рада профспілок, керуючись зобов'язаннями повноважної сторони в рамках Територіальної угоди про співробітництво між облдержадміністрацією, обласною радою, об'єднанням організацій роботодавців та облпрофрадою направила офіційне Звернення з приводу неправомочних дій високопосадовців Прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, Президенту Національної Академії аграрних наук України Ярославу Гадзало, Голові Полтавської обласної державної адміністрації Олегу Синєгубову із закликом вжити заходів для припинення злочинної схеми заволодіння землею держави. 

У ньому наголошено, що наліт рейдерів на державні господарства в умовах оголошеного в Україні карантину викликав обурення трудових колективів дослідних господарств «ім. 9 січня» та «Степне». Представники місцевої влади, керівники підрозділів, профспілкові активісти, працівники висловили рішучий протест проти бандитських дій аграрних ділків.

Звернення облпрофради розглянуте у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, відповідні доручення щодо залагодження конфлікту отримали Національна поліція і Полтавська обласна державна адміністрація. «За виявленими фактами до Головного управління Національної поліції в Полтавській області передані заяви про вчинення кримінальних правопорушень з додатковими матеріалами. Вживаються заходи щодо недопущення подібних випадків», - повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Є. Греков. 

Ситуація контролюється профспілками.

·     В Конотопі Сумської області намагалися звільнити вчителів під тиском. Профспілка працівників освіти і науки України виступила на заваді планам міської влади.

 

·     Керуючись бажанням покращення обороноздатності України та перспективами розвитку авіабудівної галузі, Київська міська рада профспілок звернулася до Київського міського голови Віталія Кличка з проханням щодо підтримки міською владою наших вимог до Президента України та Уряду стосовно виключення ДП «Антонов» з переліку підприємств, що підлягають корпоратизації та приватизації.

 

·     Що буде з економікою та працівниками? На яку фінансову підтримку може розраховувати МАЛИЙ та СЕРЕДНІЙ бізнес у період карантину?

12 травня, відбулась прес-конференція щодо умов надання та процедуру виплати допомоги з часткового безробіття працедавцям, які через поширення коронавірусу та оголошення в Україні карантину вимушені зупинити або скоротити виробничу діяльність. На якій виступили: голова Об'єднання Профспілок Львівщини Роман Дацько, директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк, голова Клубу Ділових Людей України Микола Савуляк, голова Львівське обласного об'єднання організацій роботодавців – ЛОООР Іван Ривак.

·                        На Кіровоградщині підписано Територіальну Угоду на 2020-2022 роки.

Соціальні партнери з липня минулого року розпочали переговори з укладання цього важливого документу на новий термін. Після активного обговорення та погодження сторонами взятих зобов'язань у травні цього року його підписано.

Положення Угоди діють безпосередньо і є обов'язковими для усіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін.

Мета Угоди – збалансованість інтересів працівників, роботодавців та влади, удосконалення економічних, виробничих, соціально-трудових відносин, поліпшення якості життя населення області. 

·                        Відбулась зустріч Голови Атомпрофспілки Валерія Матова з Головою Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергієм Калашниковим.

У ході зустрічі було обговорено низку питань. Зокрема щодо подальшої долі підприємств зони відчуження та стратегії їх розвитку, пріоритети напрямку їх діяльності, секвестрування бюджету, яке зрізало з багатьох програм підприємств зони відчуження значні кошти.

Сторони запевнили один одного, що будуть продовжувати роботу в напрямку підвищення ефективності діяльності підприємств, збереження зайнятості на підприємствах та збільшення заробітної плати працівників підприємств.

·      Й без того напружена робота комунальників стала в період викликаного пандемією коронавірусу карантину ще більш складною. Разом з господарськими керівниками Дніпропетровський обком профспілки галузі, його президія (голова обкому А.Демідова) мобілізують та націлюють  трудові колективи та їх профорганізації  на забезпечення життєдіяльності жителів області та медичних закладів в нинішніх непростих  умовах.

 Зокрема, з великою відповідальністю поставився  колектив КП  «Дніпроводоканал»  до ремонту та реконструкції  мереж водопостачання  спецмедзакладів, що задіяні у лікуванні  хворих на коронавірус. Так, були замінені  усі необхідні ділянки  водопроводу та каналізації у 21-ій інфекційній лікарні та у терміново перепрофільованих лікарнях № 8 та № 16 м. Дніпра . Там же були встановлені спеціальні  знезаражувальні системи, які  очищатимуть стоки, що ведуть до загальноміської каналізації. У обладнанні вже згадуваної  міськлікарні № 8 разом з іншими  взяв активну участь і колектив КП «Гідроспоруди». Крім того, це підприємство  разом з «Управлінням  по ремонту та експлуатації автошляхів»  придбали для цього медзакладу  300 ліжок.

 Підприємствами житлового господарства обласного центру виконано 100%-ну обробку  житлового фонду. Вже 8 разів комунальники продезінфікували під'їзди багатоквартирних будинків в місцях найбільшого скупчення людей: перші поверхи, сходові площадки і кабіни ліфтів. На черзі завершення 9-ї черги таких дій. У будинках, де було виявлено громадян з підозрою на коронавірусну інфекцію, додатково проводиться обробка через день. На сьогодні таких будинків по місту 150. Жителям цих багатоповерхівок роздали 1200 флаконів антисептика безкоштовно.

У посиленому режимі  працюють сьогодні і  електротранспортники Дніпропетровщини, забезпечуючи перевозку  важливих категорій працівників Своєчасно проводиться  ремонт та щоденна обробка  всього транспорту дезінфікуючими засобами, профілактичні роботи для належного стану  контактної мережі та колійного господарства. При цьому керівництво та профкоми підприємств профорганізації  та адмінперсонал  створили для працівників галузі  належні умови праці, забезпечили їх захисними засобами  та антисептиками.

Крім того, у Кривому Розі за рахунок коштів міського комітету профспілки (голова міському О.Родь) була надана безповоротна  фінансова допомога  первинним профспілковим організаціям підприємств галузі міста для забезпечення працівників - членів профспілки засобами індивідуального захисту, які безпосередньо надають послуги населенню міста.

 Важливо і те, що профорганізації цієї галузі продовжують брати участь  у формуванні Фонду допомоги  медзакладам та особисто лікарям, який було створено Дніпропетровським обласним об’єднанням профспілок  та Федерацією організацій роботодавців за ініціативи обкому профспілки медиків )голова обкому О.Валевська).

3. Заходи ФПУ

·     Опрацьовано та підготовлено експертний висновок щодо:

- проекту  розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування системи оплати праці державних службовців та затвердження плану заходів з її реалізації» .

- проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту працівника у випадку затримки виплати заробітної плати» (реєстр. № 3264) .

- проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій працівників на своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати» (реєстр. № 3264-1 від 14.04.2020 р.) .

- проекту Закону України «Про внесення змін до статті 13 Закону України «Про соціальні послуги» щодо підвищення розміру компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду» (реєстр. № 3244)

- проекту Закону України «Про внесення змін до розділу XX Перехідні положення щодо Податкового кодексу України встановлення принципу «4-7» на період карантину для працюючого населення» (реєстр. № 3302).

·     Опрацьовано та підготовлено, експертний висновок щодо проекту Постанови ВРУ «Про невідкладні заходи щодо подолання критичного стану в економіці та соціальній сфері України» (реєстр. № 3211).

·     Підготовлено проект звернення до Прем’єр-міністра України щодо оплати праці медичних працівників – надіслано Профспілці працівників охорони здоров’я.

·     Опрацьовано та надано пропозиції до Плану заходів з реалізації Рекомендацій слухань у Комітеті ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на тему: «Сучасний стан українських профспілок. Потреба у перезавантаженні соціального/публічного діалогу».

·     Опрацьовано та підготовлено експертний висновок щодо проекту Закону України про внесення змін до статті 8 Закону України «Про оплату праці» щодо підвищення розміру оплати праці працівникам бюджетних установ освіти, науки, охорони здоров'я, культури та деяких інших бюджетних установ (реєстр. № 3247.) .

·      Опрацьовано та підготовлено експертний висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення вартості продуктів харчування» (реєстр. № 3305).

·      Опрацьовано та підготовлено експертний висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» щодо забезпечення державного фінансування утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми власності закладу, в якому вони перебувають» (реєстр. № 3391).

·     Опрацьовано та підготовлено експертний висновок до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань встановлення справедливих соціальних гарантій для молоді» (реєстр. № 3232 ).

·     Опрацьовується інформація про заходи, що вживають різні країни по подоланню кризи,  та готуються оновлені пропозиції до Антикризових заходів по подоланню економікою України наслідків пандемії та посилення соціального захисту населення з урахуванням міжнародного досвіду.

·     Підготовлено і направлено відповідь Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів  про висновки до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» щодо підвищення розміру допомоги по безробіттю учасникам антитерористичної операції та іншим ветеранам війни» (реєстр. №3249).

·     Підготовлено і направлено відповідь Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо подолання наслідків економічної кризи спричиненої безпрецедентними заходами боротьби з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (реєстр. № 3292).

·     Підготовлено і направлено відповідь Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо подолання наслідків економічної кризи спричиненої безпрецедентними заходами боротьби з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (реєстр. № 3292-1).

·     Опрацьовується звернення О.Думи щодо діяльності в.о. директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Михайленко Т.О.

·     Розглянуто та підготовлено висновки до проектів законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі», «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

·     Розглянуто та підготовлено висновки Мінсоцполітики до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про надання трансферту на покриття недоотриманих надходжень від єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

·     Розглянуто та підготовлено висновки Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення розмірів пенсій при призначенні, відновлення щорічного березневого осучаснення пенсій та підвищення індексації пенсій», реєстр. №3251.

·     Опрацьовано та підготовлено висновки Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо підвищення розміру пенсій особам, які працювали в колгоспах, сільськогосподарських кооперативах, фермерських господарствах та сільськогосподарських підприємствах (організаціях)», реєстр. №3243.

·     Опрацьовано та підготовлено висновки Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення»  щодо приведення його норм у відповідність до рішення Конституційного Суду України від 23 січня 2020 року №1-р/2020 стосовно скасування збільшення пенсійного віку для виходу на пенсію за віком на пільгових умовах та на пенсію за вислугу років», реєстр. №2810 (доопрацьований).

·     Опрацьовано та підготовлено висновки до постанови правління Пенсійного фонду України «Про затвердження Змін до Порядку обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю».

·     Опрацьовано та підготовлено висновки Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на соціальну підтримку деяких категорій осіб під час запровадження карантину», реєстр. №3306.

·     Опрацьовано та підготовлено висновки до проекту Закону України «Про  внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту шахтарів та членів їх сімей», реєстр. №3230.

·     Опрацьовано та проаналізовано питання, що планується розглянути на позачерговому засіданні правління Фонду 14 травня 2020р., а також звернення Баженкова Є.В. щодо рішення суду про поновлення його на посаді директора Виконавчої дирекції Фонду.

·     Підготовлено листи до членських організацій ФПУ, СПО та соціальних партнерів про участь у вебінарі 18.05.2020: "COVID-19 та ефективні заходи з безпеки і здоров'я на робочому місці" за узгодженням з менеджерами проєкту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової і задекларованої праці в Україні».

·     Узагальнюються пропозиції від членських організацій ФПУ та СПО до проєктів актів щодо Положення про функціонування системи державного управління безпекою і гігієною праці і забезпечення контролю її  реалізації та Типового положення про систему управління безпекою і гігієною праці відповідно до листів ФПУ та СПО від 28.04.2020 №06/01-26/333 та №01- 12/374-СПО

·     Узагальнюються пропозиціі від членських організацій ФПУ та СПО до стат. звітності про травматизму на виробництві та проєкту Методологічних положень державного статистичного спостереження щодо травматизму на виробництві.

·     Узагальнено пропозиції та зауваження членських організацій ФПУ та СПО об’єднань профспілок до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики проведення роботодавцем заходів з безпеки та гігієни праці на основі ризикоорієнтованого підходу» відповідно до листів ФПУ та СПО від 30.04.2020  вих. № 06/01-26/341 та 01-12/382-спо. Підготувати узагальнений висновок щодо пропозицій профспілкової сторони до проєкту  Методики.

·     Опрацьовано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав та найкращих інтересів дітей, осіб, визнаних в установленому законом порядку недієздатними, у сфері охорони здоров"я».

 • Надано консультації Профспілці працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України, та Федерації профспілок Одеської області щодо роз’яснення стосовно дій членських організацій у зв’язку із закінченням терміну повноважень їх виборних органів.

 • Підготовлено пропозицій до проєкту доручення Прем’єр-міністра України міністерствам та відомствам щодо організації дитячого оздоровлення в літку 2020 року (за пропозиціями членських організацій ФПУ).

 • Оформлено та передано на підпис Голові ФПУ постанову Президії ФПУ від 13.05.2020 № 24-14г «Про дії ФПУ, її членських організацій щодо збереження робочих місць і трудових гарантій працівників в умовах кризи ринку праці, спричиненої світовою пандемією». Підготовлено інформацію про підсумки голосування.

 • Продовжується робота над розробкою методичних матеріалів "Збереження профспілкової організації при приватизації державного підприємства".

 • Готується проєкт постанови Президії ФПУ «Про скликання шостого засідання Ради ФПУ», порядок денний шостого засідання Ради ФПУ, лист членам Ради ФПУ про скликання шостого засідання Ради ФПУ. Доопрацьовуються проекти постанови Ради ФПУ «Про внесення змін до Статуту ФПУ» та «Про створення Робочої групи з напрацювання пропозицій щодо змін Статуту ФПУ».

 • Готується проєкт постанови Ради ФПУ про стан роботи з молоддю.

 • Узагальнено Інформацію про діяльність постійних комісій Ради ФПУ за період від З’їзду ФПУ до 08.05.2020.

 • Проводиться узагальнення інформацію про стан виконання рішень Ради ФПУ за період від VII З’їзду ФПУ (2016–2020 рр.).

 • Проводиться робота по підготовці та узагальненню пропозицій до Плану роботи ФПУ на ІІ півріччя 2020 року.

 • Опрацьовано проєктні матеріали, що вносяться на засідання Уряду 13.05.2020: проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Типової форми контракту з керівниками державного закладу вищої освіти».

 • Підготовлено проєкт пам'ятки для випускників навчальних закладів, які виходять на ринок праці, про їхні права та їх захист профспілкою. Направлено для пропозицій структурним підрозділам ФПУ.

 • Продовжується підготовка до засідання Молодіжної ради ФПУ (14.05.2020). Проводиться інформування членів Молодіжної ради ФПУ про проведення засідання, узагальнюються пропозиції які надійшли до матеріалів засідання. Проводиться погодження списків членів Молодіжної ради ФПУ з членськими організаціями ФПУ.

 • Проводиться, в телефонному режимі, моніторинг стану підписання петиції щодо порядку підписання електронної петиції про недопущення розгляду законопроєкту № 2681. Організовано збір інформації про кількість підписантів від кожної членської організації. Зібрано інформацію про підписання петиції членами Ради ФПУ. Готується узагальнена інформація щодо стану підписання петиції.

 • Продовжується робота над підготовкою матеріалів щодо наданої допомоги профспілками медичним працівникам (закладам) у протидії пандемії COVID-19.
 • Продовжується підготовка інфографічних матеріалів на базі статистичного звіту 2019.

 

·     Прес-центром опрацьовано та поширено матеріал про консультативна зустріч у Міністерстві соціальної політики України представників сторін соціального діалогу Голови СПО, Голови ФПУ Г. Осового, заступника голови Правління  Фонду соціального страхування України, заступника голови ФПУ В.Саєнка, Міністра соцполітики України М. Лазебної, Президента УСПП А.Кінаха, Виконавчого директора Федерації металургів України С. Біленького, за участі голови Комітету ВРУ з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Г.Третьякової і заступника голови Комітету Н.Королевської та експертів щодо продовження реформ в пенсійному забезпеченні громадян і підготовки до запровадження другого рівня пенсійної системи - накопичувальної .

·          На запрошення Бюро МОП з питань діяльності трудящих (АКТРАВ)  проводиться технічна підготовка і забезпечення трансляції вебінару                  «COVID-19 - підрив життя, економіки та суспільства: виклики та перспективи дій профспілок».

·На Офіційному веб-порталі ФПУ підготовлено і розміщено 28 інформаційних повідомлень у т.ч. членських організацій – 6 .

·Профтелеграф – 3 випуски.

·На сторінці ФПУ у Facebook  9-13 травня було розміщено 58 матеріалів,  в яких основні акценти зроблено на захисті лікарів, боротьбі проти необґрунтованого зростання цін на електроенергію, солідарній підтримці підприємців, протестних дій  представників транспортної галузі, інформації членських організацій тощо.

·     На постійній основі проводиться  розсилка Моніторингу Інтернет-видань.

·     14 травня вийде черговий випуск газети «Профспілкові вісті».

·Продовжується робота над перекладами з англійської мови офіційних та методичних матеріалів, які на досвіді європейських країн показують як розвивається пандемія, і що потрібно робити, щоб захистити працівників на їх робочих місцях. Якою є роль профспілкових організацій в процесі організації безпечного виробничого процесу та належних санітарно-епідеміологічних умов на виробництвах і в організаціях.

·     Підготовка матеріалів на зустріч з Генеральними директоратами ЕК для ПЕРК.

·     Аналітична записка «Як COVID19 позначиться на економіці Італії, Франції: уроки для всіх».

·     Влада наступає на трудові права, розглядаючи пандемію як добру нагоду.

Прес-центр ФПУ