image 20161006 14709 x8dkll

Спеціальний доповідач ООН з питання про права на свободу мирних зібрань та асоціації Клеман Ньялетсоссі Вуль у відповідь на спільне звернення ФПУ і КВПУ направив Уряду України листа, в якому звернув увагу на невідповідність положень законопроекту 2681 в сфері прав людини і підтвердив свою готовність допомагати Україні у зміцненні її законодавчої та інституційної бази, а отже, гарантувати реалізацію прав людини для всіх осіб в Україні.

На думку К.Н. Вуля, законопроект № 2681 містить положення, які у випадку їх прийняття, поставлять під загрозу реалізацію в Україні права на свободу асоціації.

Він закликав український Уряд до проведення діалогу та консультацій з громадянським суспільством, зокрема, з профспілковими організаціями. За його словами, залучення громадянського суспільства, національних експертів та громадськості до обговорення складних питань, які впливають на реалізацію прав людини, є надзвичайно важливим.

Він вважає, що вимога створення контрольної комісії порушить право профспілок вільно організовувати свою діяльність, приймати власні статути та створювати власні структури. Також у відповіді наголошується, що захист профспілкового майна і, в більш загальному розумінні, ресурсів асоціацій є одним із елементів, які мають життєво важливе значення для нормальної реалізації прав профспілок, і його конфіскація може вважатися суттєвим порушенням права на свободу об'єднання.

У листі зазначено, що будь-яка відповідь, отримана від уряду України, буде оприлюднена та увійде до звіту, представленому Раді з прав людини.

Текст листа додається

Переклад -

Департамент міжнародних зв'язків апарату ФПУ