44625187592 737d312716 k 1170x780


Обов’язковий договір ООН – це юридичний інструмент для регулювання міжнародного законодавства про права людини, діяльність багатонаціональних корпорацій та інших підприємств.

Багатонаціональні корпорації (БНК) продовжують пов’язувати зі порушеннями прав людини у світі як прямо, так і опосередковано через глобальні ланцюги поставок. Сучасна модель міжнародної торгівлі створила висококонкурентні дешеві ринки на глобальному Півдні, але робочі місця, створені БНК, часто не відповідають стандартам гідної праці.

На жаль, корпорації та багатонаціональні компанії працюють у судовому та юрисдикційному просторі внаслідок глобального охоплення і зрідка несуть відповідальність за шкоду, завдану працівникам, уразливим групам або довкіллю.
Профспілки та групи громадянського суспільства здавна закликають вдосконалити доступ до правосуддя, засобів правового захисту та компенсації потерпілим.

У червні 2014 року Рада ООН з прав людини ухвалила Резолюцію 26/9 про створення Міжурядової робочої групи відкритого складу з питань діяльності БНК та інших підприємств (МРГ) з метою розробки міжнародного юридично обов’язкового інструменту, який би регулював діяльність БНК та інших підприємств.
З 2014 року в Женеві відбулося п’ять сесій переговорів щодо змісту юридично обов’язкового інструменту. Результатом останньої сесії став Другий переглянутий проект, оприлюднений 7 серпня 2020 року.

Зауваження міжнародних профспілкових об'єднань – у додатку.

Переклад –

Департамент міжнародних зв'язків апарату ФПУ