IMG 20230515 162115 09 8

Підтримка G7 у подоланні викликів нерівних ринків праці сприятиме здійсненню заходів та інвестицій у гідну працю для всіх, а також сприятиме загальному економічному зростанню.

 

Ринки праці стикаються з величезними викликами. Триваючі наслідки Covid-19, зростання вартості життя та геополітична криза мають значний вплив на ринки праці, тоді як довгострокові структурні зміни, такі як зміна клімату, старіння населення та технологічний прогрес, також дедалі більше впливають на ринки праці в усьому світі.

Більшість країн ще не повернулися до рівнів зайнятості та кількості відпрацьованих годин, які спостерігалися наприкінці 2019 року, до спалаху Covid-19. Глобальний дефіцит робочих місць, який складається з 205 мільйонів безробітних і 268 мільйонів людей, які мають незадоволену потребу в працевлаштуванні, але не відповідають критеріям, щоб вважатися безробітними, у 2022 році становив 473 мільйони осіб, причому 29,3 мільйона лише в країнах G7. У відсотковому відношенні до кількості зайнятих або тих, хто шукає роботу, це відповідає показнику дефіциту робочих місць на рівні 12,3%, причому лише в країнах G7 цей показник становить 7,2%.

Дефіцит робочих місць особливо відчутний для жінок. Хоча чоловіки і жінки наразі стикаються з однаковим глобальним рівнем безробіття, глобальний показник розриву робочих місць для жінок становить 15% порівняно з 10,5% для чоловіків (див. діаграму). Особисті та сімейні обов'язки, в тому числі неоплачувана робота по догляду, розчарування через відсутність якісних можливостей працевлаштування та обмеженість можливостей для (пере)навчання можуть завадити багатьом людям шукати роботу або обмежити їхню готовність до роботи в найкоротші терміни.

За прогнозами, глобальна зайнятість зросте на 1% у 2023 році, що є значним уповільненням порівняно з 2,3% зростання у 2022 році. Уповільнення темпів зростання зайнятості означає, що дефіцит робочих місць, спричинений кризою Covid-19, не буде ліквідований у найближчі два роки. Водночас зростання пропозиції робочої сили у світі, ймовірно, продовжить сповільнюватися, що призведе до значного дефіциту робочої сили, особливо в країнах з розвиненою економікою.

Нерівні перспективи на ринку праці

Жінки та молодь мають значно гірші перспективи на ринку праці, що свідчить про значну нерівність у світі праці в багатьох країнах. На глобальному рівні розрив в участі чоловіків і жінок у робочій силі у 24,9 відсоткових пункти у 2022 році означає, що на кожного економічно неактивного чоловіка припадає дві такі жінки. У країнах "Великої сімки" цей розрив становить 13,8 відсоткових пунктів.

Люди у віці від 15 до 24 років стикаються з серйозними труднощами у пошуку гідної роботи і особливо сильно постраждали під час пандемії. Рівень їхньої зайнятості у 2022 році становив 34,5%, що на 0,7 відсоткових пункти нижче рівня 2019 року. Молоді працівники також мають інші типи робочих місць, ніж працівники старшого віку, в тому числі вищу ймовірність укладення тимчасового контракту. Рівень безробіття серед них втричі вищий, ніж серед людей у віці 25 років і старше, а глобальний рівень безробіття серед молоді становитиме близько 14% у 2022 році та 9,3% у країнах G7. Більш ніж одна з п'яти молодих людей - 23,5% - у світі не має освіти, роботи або навчання (NEET). У G7 цей показник становить 9,8%.

Розподіл реальних доходів також стає більш нерівномірним. Високі темпи інфляції поглиблюють нерівність всередині країн, оскільки багато працівників не можуть збільшити свої доходи відповідно до інфляції, а отже, зазнають втрат реального доходу. Навіть серед низькооплачуваних працівників сфери послуг у країнах з розвиненою економікою, де спостерігається найшвидше за останні десятиліття підвищення заробітної плати через дефіцит робочої сили, зростання заробітної плати ледве встигає за інфляцією. Глобальний звіт МОП про заробітну плату за 2022-23 роки показує, що, за оцінками, реальна заробітна плата у світі знизилася на 0,9% у 2022 році.

Що можна зробити для подолання цих викликів?

Прискорений прогрес у скороченні глобального розриву між робочими місцями, підвищенні якості зайнятості та захисті реальних доходів:

Інвестування в людський потенціал для збільшення участі жінок, людей з інвалідністю та працівників старшого віку в робочій силі, а також для полегшення переходу працівників в альтернативні сектори або професії протягом усього трудового життя;

подолання гендерного розриву в оплаті праці шляхом підвищення мінімальної заробітної плати, більш широких та інклюзивних колективних переговорів, заходів з подолання недооцінки праці жінок та розширення зобов'язань роботодавців щодо сприяння гендерній рівності;

Робота з молоддю NEET через програми, що пропонують пакет послуг, таких як навчання, підтримка доходів, консультування та посередництво;

Вирішення проблеми зниження рівня об'єднання в профспілки та охоплення колективними договорами з метою посилення потенціалу соціального діалогу для досягнення справедливого розподілу витрат, пов'язаних з інфляцією.

Крім того, підтримка G7 таких ініціатив, як Глобальний прискорювач ООН з питань зайнятості та соціального захисту для справедливого переходу та Глобальна коаліція за соціальну справедливість, яку МОП запускає у 2023 році, зміцнить глобальну солідарність та покращить узгодженість політики, щоб забезпечити дії та інвестиції у гідну працю та загальне економічне зростання.

 

Джерело:

https://www.globalgovernanceproject.org/the-job-ahead/gilbert-houngbo/

Переклад -

Департамент міжнародних зв’язків апарату ФПУ