u 396 1 1024x598

На «гарячу профспілкову лінію» звернулися з питанням щодо строку, на який може бути запроваджена дистанційна форма організації праці.

 

Згідно зі ч. 1 ст. 60-2 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП, дистанційна робота – це форма організації праці, за якої працівник виконує роботу поза робочими приміщеннями чи територією роботодавця, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Як зазначено у п. 6-1 ч.1 ст.24 КЗпП, при укладанні трудового договору про дистанційну роботу є обов’язковим додержання письмової форми трудового договору. Типову форму трудового договору про дистанційну роботу затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження типових форм трудових договорів про надомну та дистанційну роботу» від 05.05.2021 № 913-21 та  зареєстровано у Міністерстві юстиції України  06 липня 2021 р. за № 886/36508.

Таким чином, з працівником з дистанційною формою організації праці передбачено укладання письмової форми трудового договору в обов’язковому порядку. У Типовій формі трудового договору про дистанційну роботу визначені умови дистанційної роботи, в тому числі повинен бути визначений строк дії трудового договору.

До відома: Трудовий договір - це угода між працівником та роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець (роботодавець - фізична особа) зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. (ст. 21 КЗпП України)

Залежно від строку трудовий договір може бути: безстроковим, що укладається на невизначений строк; на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; таким, що укладається на час виконання певної роботи (ч. 1 ст. 23 КЗпП).

За загальним правилом трудовий договір укладається безстроково, проте у випадках чітко визначених у трудовому законодавстві (ч. 2 ст. 23 КЗпП) роботодавець та працівник все ж можуть укласти строковий трудовий договір.

На підставі вищезазначеного, оскільки трудовий договір це угода між працівником та роботодавцем, то під час укладення письмового трудового договору про дистанційну роботу строк дії визначається сторонами самостійно в самому договорі.

Мінімальний строк трудового договору, як і максимальний, законодавством не встановлений.

 

(За використанням матеріалів: https://dsp.gov.ua/faq/iakyi-minimalnyi-strok-na-iakyi-mozhe-buty-ukladenyi-trudovyi-dohovir/)

Оксана Зайцева

Департамент правового захисту

апарату ФПУ