sosstrah


12 грудня 2018 року відбулося чергове засідання правління Фонду соціального страхування України, на розгляд якого вносились питання: про схвалення проекту бюджету Фонду на 2019 рік; затвердження Порядку надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для внутрішньо переміщених осіб; майнові питання; деякі питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду; затвердження Граничних розмірів витрат на відшкодування вартості одного ліжко-дня лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу для застрахованої особи або члена її сім’ї, а також одного ліжко-дня санаторно-курортного лікування потерпілого та перебування супроводжуючої особи санаторно-курортним закладам на 2019 рік; затвердження Типових структур управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в областях та місті Києві та їх відділень; погодження призначення начальників управлінь виконавчої дирекції Фонду тощо.

Після тривалого обговорення правління Фонду схвалило проект бюджету Фонду на 2019 рік, в якому доходи заплановані у сумі 22 972 924тис.грн., видатки - 23 492 569тис.грн. При доходах Фонду, запланованих з урахуванням розміру єдиного внеску на рівні 22 відсотків та частки єдиного внеску до Фонду на 2019 рік у розмірі 9,1472 відсотка, та видатках, розрахованих відповідно до прогнозної необхідності витрат за основними виплатами застрахованим особам з врахуванням несплачених виплат за заявами-розрахунками 2018 року на суму 765,1 млн грн. – проект бюджету Фонду на 2019 рік є дефіцитним (близько 520 млн.грн. за умови стабільних надходжень від сплати єдиного соціального внеску).

Оскільки це може призвести до несвоєчасного та не в повному обсязі виконання обов’язків Фонду стосовно здійснення соціального захисту застрахованих осіб, в тому числі потерпілих на виробництві і членів їх сімей – правління вирішило звернутись до Кабінету Міністрів України з пропозицією перерозподілу єдиного соціального внеску із збільшенням його частки для Фонду соціального страхування України. А також розглянути питання змін до бюджету на 2019 рік не пізніше лютого 2019 року.

При розгляді питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду правління надало доручення Виконавчій дирекції Фонду врегулювати питання із автоматизованим отриманням даних про страховий стаж від Пенсійного фонду України, з метою спрощення отримання застрахованими особами страхових виплат, розмір яких залежить від страхового стажу.

На 2019 рік правлінням затверджено наступні граничні розміри витрат на відшкодування вартості одного ліжко-дня лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу для застрахованої особи або члена її сім’ї: для застрахованої особи – 600грн., для застрахованої особи, що є особою з інвалідністю – 500 грн., для дитини – 500 грн., для супроводжуючої особи – 420 грн.

Також затверджено граничні розміри витрат для відшкодування вартості одного ліжко-дня санаторно-курортного лікування потерпілого та перебування супроводжуючої особи: для потерпілого з наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку – 581грн., для потерпілого – 560 грн., для супроводжуючої особи потерпілого з наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку – 445грн., для супроводжуючої особа потерпілого – 470грн.

Розглянуто та затверджено Типові структури управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в областях та місті Києві та їх відділень. При цьому, правління дало доручення Виконавчій дирекції Фонду внести на наступне засідання правління пропозиції по структурі як центрального апарату так і робочих органів Фонду, в якій передбачити структурний підрозділ, що має здійснювати контроль за обґрунтованістю видачі лікарняними закладами листків непрацездатності та буде укомплектований фахівцями з медичною освітою.

Необхідно зазначити, що такий структурний підрозділ існував у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності до об’єднання фондів соціального страхування, але незважаючи на застереження профспілкової сторони, під час скорочення штатної чисельності Виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів цей підрозділ ліквідували.

Крім того, цією постановою передбачено, що штатна чисельність працівників управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в областях та місті Києві має складати не більше 35 відсотків від загальної граничної чисельності працівників робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у відповідній області та місті Києві.

Також правління прийняло рішення про призначення начальників управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та м.Києві.

 

 Управління соціального страхування і пенсійного забезпечення апарату ФПУ