1449587045 613x344.64421669107 3 0 1476947844 613x344 3 0 1 1496216254 613x344 3 0

Упродовж січня-жовтня 2022 року в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 402,8 млн грн від загальної суми боргу (понад 1 млрд грн), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

 

За цей період Службою проведено 1739 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 1659 узгоджувальних зустрічей та 80 засідань примирних комісій.

Упродовж десяти місяців НСПП сприяла вирішенню 226 КТС(К) (3 – на національному, 4 – на галузевому, 2 – на територіальному, 217 – на виробничому рівнях), у яких взяли участь понад 1,6 млн працівників 7670 суб'єктів господарювання.

Загалом, у зазначених 226 КТС(К) найманими працівниками було висунуто 488 вимог, з яких: 243 (50%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 118 (24%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 92 (19%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 35 (7%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Незважаючи на введення воєнного стану в країні, упродовж січня-жовтня п. р. НСПП зареєстровано 73 КТС(К), у яких найманими працівниками було висунуто 122 вимоги. Слід зазначити, що питома вага спорів, зареєстрованих у закладах охорони здоров'я становить понад 26%, у закладах освіти – понад 16%.

За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено та знято з реєстрації 97 КТС(К) (25% – у закладах освіти, майже 24% – у закладах охорони здоров'я) та 184 вимоги, з яких 62% – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 25% – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 9% – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 4% – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 433 конфліктних ситуацій (2 – на територіальному, 431 – на виробничому рівнях) на 445 підприємствах, насамперед, Дніпропетровської (42), Волинської (38), Рівненської (29), Одеської (28), Закарпатської та Полтавської (по 27) областей.

За сприяння НСПП врегульовано 224 конфліктні ситуації (майже 52% від загальної кількості) на 228 підприємствах, зокрема в установах бюджетної сфери – 63% (від кількості конфліктних ситуацій у зазначених установах), сфери житлово-комунального господарства – 53% відповідно.

Завдяки превентивним заходам НСПП жодна конфліктна ситуація не стала предметом виникнення КТС(К).

У рамках реалізації заходів щодо сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП взяли участь у 67 засіданнях комісій (обласних, місцевих, районних) адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 359 підприємств у сумі понад 1 млрд грн.

Упродовж січня-жовтня п. р. проведено 143 засідання Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Упродовж десяти місяців п. р. працівниками НСПП підготовлено та розміщено в ЗМІ 728 публікацій, організовано та проведено 688 заходів (семінари, наради, круглі столи) з питань забезпечення реалізації в Україні правового механізму вирішення КТС(К) та здійснення соціального діалогу, взято участь у 307 заходах, організованих сторонами соціального діалогу та соціальними партнерами.


Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-жовтні 2022 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

 

 

 

Управління соціального діалогу та

колективно-договірного регулювання