7934c99eed7d8030

 

 

На засіданні Кабінету міністрів України, яке відбулося 13 липня 2016 року, Уряд прийняв Постанову, якою затвердив Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру.

 

Відповідно до затвердженого Порядку, включення неприбуткової організації до Реєстру проводиться контролюючим органом з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості організації.

 

Ознака неприбутковості присвоюється окремим групам підприємств, організацій та установ зазначених у п.п. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України за структурою:

 

0044 - професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок 

 

Присвоєння неприбутковій організації ознаки неприбутковості здійснює контролюючий орган за основним місцем обліку неприбуткової організації.

 

Для включення до Реєстру неприбуткова організація повинна подати до контролюючого органу:

реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1;

- засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”).

 

Реєстраційна заява та копії зазначених документів можуть бути подані (надіслані) неприбутковою організацією в один із таких способів:

- особисто керівником або представником неприбуткової організації (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та її повноважень) або уповноваженою на це особою;

-  поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, якщо установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону;

- державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію. Така заява в електронній формі в установленому порядку передається технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань до контролюючих органів разом з відомостями про державну реєстрацію утворення юридичної особи згідно із Законом.

 

Контролюючий орган здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру в разі, коли організація відповідає таким вимогам:

-  утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 

За результатами розгляду реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, протягом 14 календарних днів з дня їх отримання контролюючим органом приймається рішення про:

- включення, повторне включення, відмову у включенні неприбуткової організації до Реєстру;

- виключення неприбуткової організації з Реєстру;

- зміну ознаки неприбутковості.

Відповідне рішення контролюючий орган надає неприбутковій організації.

 

Контролюючий орган відмовляє неприбутковій організації у включенні до Реєстру в разі:

- подання неприбутковою організацією неповного пакета документів, визначених пунктом 6 Порядку;

- невідповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим  пунктом 7  Порядку.

 

Після отримання рішення про відмову у включенні до Реєстру неприбуткова організація може усунути недоліки та повторно подати документи до контролюючого органу відповідно до пункту 6 Порядку, не змінюючи при цьому положення установчих документів, до яких контролюючим органом не висловлено зауважень.

Повторно надіслана реєстраційна заява розглядається протягом 14 календарних днів.

 

На засіданні Уряду, 13.07.2016 року Голова Федерації  Профспілок України, Осовий Г.В. висловив зауваження та пропозиції до зазначеної Постанови та Порядку, оскільки нова редакція Постанови та Порядку, яка була прийнята на засіданні Уряду, не була оприлюднена та не проходила громадського обговорення.

За попередньою інформацією, Секретаріатом Кабінету Міністрів України підготовлено протокольне доручення Міністерству фінансів України та Державній фіскальній службі України про проведення консультацій з профспілками для підготовки можливих змін до прийнятої постанови Уряду.

 

 

 

 

Департамент захисту соціально-економічних

 прав апарату ФПУ