indeksacia

 

У комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці розглянуто практику застосування закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

Народні депутати констатували наявність довготривалої негативної практики невиконання низки положень законів України, що регулюють питання індексації грошових доходів населення.

Аналіз практики застосування законодавчих актів з питань індексації грошових доходів населення свідчить про необхідність змін деяких їх положень, що обумовлено потребою як вдосконалення чинного механізму, так і напрацювання нових підходів, які відповідали б і вимогам часу, і умовам ринкової економіки.

Учасники засідання відзначили, що хоча у сфері врегулювання питань індексації грошових доходів населення спостерігається більш жвава динаміка, проте, вона не завжди спрямована на покращення ситуації. Відсутність звітності унеможливлює здійснення своєчасного та ефективного контролю за виконанням закону "Про індексацію грошових доходів населення".

З метою вдосконалення механізму індексації грошових доходів та усунення неоднозначного трактування окремих положень законодавства стосовно проведення індексації Кабінетом Міністрів було прийнято низку постанов, якими врегульовано питання щодо обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендій при їх призначенні, заробітних плат новоприйнятих працівників і таких, які прийняті в порядку переведення, передбачені положення щодо індексації пенсії працюючим пенсіонерам, які працевлаштовуються тимчасово.

Водночас профспілковою стороною зауважено, що прийняття Урядом деяких постанов погіршило умови індексації грошових доходів населення. Зокрема, значно ускладнився механізм індексації у разі підвищення грошових доходів, що призводить до втрати додаткових грошових коштів від індексації.

За результатами обговорення Комітет ухвалив рішення з рекомендаціями (за пропозиціями профспілок), серед яких Кабінету Міністрів рекомендовано до кінця 2013 року підготувати та внести в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення механізму індексації грошових доходів населення шляхом врегулювання, зокрема, таких питань, як: визначення терміну "базовий місяць" для обчислення індексу споживчих цін; визначення механізму застосування терміну "базовий місяць"; збільшення граничних розмірів грошових доходів населення, що підлягають індексації, з метою забезпечення належного захисту доходів громадян в умовах зростання споживчих цін і тарифів.

Уряду також рекомендується прискорити опрацювання і прийняття змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення з метою удосконалення та уточнення окремих його положень, в тому числі з урахуванням передбачуваних змін до Закону "Про індексацію грошових доходів населення" та необхідності врегулювання ситуації, яка склалася з індексацією пенсійних виплат дітям війни, іншим категоріям громадян, пов'язаної з перерахунком розміру пенсій за рішеннями судів, які тривалий час не виконуються.

Згідно з прийнятим рішенням Кабінет Міністрів України до 1 червня 2014 року має проінформувати Комітет про стан виконання даного рішення. 

 

 

Департамент бюджетної політики та

соціального захисту апарату ФПУ