А

 

Доручити керівництву СПО об’єднань профспілок внести неузгоджені принципові для профспілок положення на розгляд й обговорення керівників Сторін соціального діалогу з метою пошуку остаточної компромісної редакції та визначення позиції щодо укладення Генеральної угоди на новий строк. За результатами консультацій з керівництвом Сторін соціального діалогу провести засідання СПО об’єднань профспілок для визначення подальших дій щодо укладення Угоди. Таке рішення прийнято на засіданні Президії Федерації профспілок України, яке відбулось 18 грудня в Києві.

Вів засідання Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий.

Під час обговорення питання «Про  переговори щодо укладення Генеральної угоди на новий строк» доповідач – Перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Олександр Шубін, члени Президії ФПУ зазначили, що протягом січня – березня 2018 року відбулося чотири засідання Спільної робочої комісії представників Сторін.

У зв’язку з позицією Сторони органів виконавчої влади щодо права на ведення колективних переговорів профспілками бюджетної сфери на національному рівні стосовно визначення умов праці та зайнятості, зокрема й оплати праці для працівників цієї сфери, проведено додаткові консультації і перемовини з Міністром соціальної політики України. За їх результатами було підтверджено чинність Генеральної угоди на 2016 – 2017 роки та продовжено переговори по укладенню нової Генеральної угоди.

Пролунала і така інформація: за результатами опрацювання Сторонами проекту Генеральної угоди на новий строк, враховуючи домовленості останнього засідання Спільної робочої комісії 14 грудня 2018 року, Сторонами  узгоджено більшість положень за розділами «Розвиток економіки і вітчизняного виробництва, зростання продуктивної зайнятості, збереження і створення робочих місць», «Оплата праці»,  практично весь розділ «Соціальний діалог, Загальні/Заключні положення» (за виключенням двох пунктів) та частину положень розділу «Гідні умови праці та соціальний захист працюючих». Було також перенесено низку положень за розділами в розбіжності, частину положень відправлено на додаткове доопрацювання. 

Крім того, підкреслювалось у доповіді, профспілковою Стороною визначено принципові положення, які на засіданні СРК 14 грудня 2018 року  запропоновано внести на розгляд  керівників Сторін, з чим інші Сторони погодилися.

Одним з пріоритетних напрямів діяльності профспілок є правозахисна робота. Тому й не дивно, що серед головних тем засідання було питання «Про стан правозахисної роботи ФПУ, її членських організацій у сучасних умовах». Після жвавого та конструктивного обговорення цього питання було вирішено продовжувати удосконалення форм і методів правового захисту трудових прав членів профспілок, а також прав профспілок. Керівництву ФПУ доручено вживати всіх заходів щодо надання методичної та практичної допомоги територіальним профоб’єднанням у частині створення центрів правової допомоги, налагодження співпраці з Радою адвокатів України і Національною асоціацією адвокатів України. Одночасно членським організаціям ФПУ доручено забезпечити своєчасне, двічі на рік, інформування ФПУ про результати правозахисної роботи, співпрацювати з територіальними органами Держпраці, брати участь у спільних заходах моніторингу права на працю в рамках дії Меморандуму про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Федерацією професійних спілок України від 24 липня 2018 року, активно використовувати мережу Інтернет для інформування членів профспілок з питань захисту трудових і профспілкових прав.

Дуже важливою, актуальною та конкретною була «Інформація про реагування на Вимоги учасників Всеукраїнської профспілкової акції протесту 17 жовтня 2018 року та звернення всеукраїнських профспілок і територіальних профоб’єднань до органів державної влади», з якою виступив Голова ФПУ Григорій Осовий.

Під час засідання Президії ФПУ було обговорено низку інших важливих  для розвитку профспілкового руху та соціально-економічного захисту людей праці питань, наприклад, «Про участь ФПУ у Координаційної раді Платформи Національної стратегії охорони здоровя України», «Про підсумки Всеукраїнського огляду роботі профспілок та трудових колективів на кращу організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2018 року».

Велика увага також була приділена організаційним питанням та питанням управління майновим комплексом ФПУ.

Президія ФПУ прийняла рішення про скликання п’ятого засідання Ради Федерації профспілок України. Воно відбудеться 28 березня 2019 року в Києві.

 

Прес-центр ФПУ

 

А1

 

А2

 

А3

 

А5

 

А6

 

А7

 

А8 

 

 

 

А9