А6 

 

Шановні делегати!

 

Сторіччя МОП безсумнівно стане важливою віхою в сучасній історії.

Участь у нинішній Конференції такої кількості глав держав і урядів свідчить про величезну роль, яку МОП грає в світі праці. Це єдина міжнародна організація, де представлені трудящі, які безпосередньо беруть участь у виробленні і прийнятті трудових стандартів.

 

Не менш важливо і те, що трипартизм і соціальний діалог, що є серцевиною МОП, дозволяють консолідувати зусилля урядів, роботодавців і профспілок у досягненні спільних головних цілей - забезпеченні гідної праці та соціальної справедливості для всіх.

 

Варто було б нагадати, що на камені, закладеному в фундамент МОП у 1926 році, було вибито латинський вислів: «Сі віс пацем, коле юстиціам»: «хочеш миру - добивайся справедливості».

 

Сьогодні, коли розрив між багатими і бідними все більше зростає, постійно погрожуючи новими соціальними заворушеннями, досягнення соціальної справедливості стає як ніколи важливим. Саме тому Генеральний директор МБП заявив, що досягнення соціальної справедливості буде залишатися основним завданням МОП і протягом наступного століття.

 

Однак без вирішення завдання забезпечення гідної праці соціальна справедливість неможлива. Не випадково серед основних Цілей сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй на період до 2030 року гідна праця займає важливе місце.

 

Безперечною заслугою МОП є те, що вона активно просуває концепцію сталого розвитку в усі країни і на всі континенти.

 

Хочу подякувати МОП за допомогу, яку вона надає Україні, що стала на шлях Незалежності. За участю експертів МОП прийняті законодавчі акти про прожитковий мінімум, про оплату праці, соціальний захист, створені інститути інспекції праці, соціального діалогу та вирішення трудових спорів.

 

У зв'язку з цим варто згадати, що зачатки цих трудових інститутів можна знайти в історії Української народної республіки, яка, як і МОП, недавно відзначила столітній ювілей. Згодом багато було перекреслено комуністичним тоталітарним режимом.

 

Сьогодні Україна, обравши європейський вектор розвитку, послідовно імплементує в національне законодавство норми директив ЄС.

Верховенство право, рівень життя в ЄС, розвинена демократія - це те, що найбільш приваблює наших співгромадян. Люди справедливо вимагають від влади і роботодавців кардинальних змін: викорінення бідності, забезпечення гендерної рівності, гідних зарплат і соціального забезпечення.

 

У зв'язку з невиконанням узятих на себе урядом міжнародних зобов'язань профспілки змушені звертатися до МОП за захистом прав трудящих.

 

Погодьтесь, що вкрай неприйнятним у XXI віці є те, що для виплати заборгованоі зарплати українським шахтарям доводиться перекривати міжнародні магістралі або вдаватися до голодування.

 

Світ праці, що стрімко змінюється, вимагає підвищення регулюючої ролі МОП у всіх процесах на ринку праці. У зв'язку з цим ми вважаємо, що потрібно посилити контрольні механізми МОП і відповідальність за порушення прав працівників.

 

Поширення нових моделей ведення бізнесу, процес автоматизації і цифровізації праці ведуть до зміни самих рамок трудових правовідносин, на основі яких історично будувався соціальний діалог.

 

І сьогодні тільки через соціальний діалог ми зможемо втілити в життя 10 пунктів рекомендацій, вироблених Глобальною комісією. Разом узяті вони складають орієнтований на людину порядок денний, який ставить людей і роботу, яку вони виконують, у центр економічної політики.

 

Капіталізм в його нинішніх формах і неоліберальна ідеологія, як стверджують авторитетні дослідники, повністю вичерпали себе.

 

 Тому соціальний договір і самі основи Міжнародної організації праці вимагають оновлення.

 

Ухвалення на Конференції Столітньої декларації про майбутнє праці, яка покликана втілити в життя ці рекомендації - це лише перший, хоча і важливий крок.

 

Вона, як колись Філадельфійська декларація, повинна стати сучасним еталоном прав, справедливості, солідарності й миру, який належить просувати нам усім разом.

 

Закликаю сторони соціального діалогу об'єднати зусилля заради досягнення цієї високої мети.

 

Дякую за увагу.

 

 

*                             *                      *

 

 

 

Високу оцінку отримала на Конференції діяльність Федерації профспілок України щодо соціально-економічного захисту законних прав та інтересів людини праці. Завідувач сектором Європи та Центральної Азії Бюро Трудящих МОП Сегіюс Гловацкас вручив Голові ФПУ Григорію Осовому Почесну відзнаку АКТРАВ МОП, якою Федерація профспілок України нагороджена за внесок в активне співробітництво, розвиток принципів гідної праці та з нагоди 100 – ї річниці утворення Міжнародної Організації Праці.  

 

 

 

Департамент міжнародних зв’язків ФПУ

 

А

 

А1

 

 

А2

 

А4