img0

 

Ради Федерації професійних спілок України до Президента України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, працівників – застрахованих осіб у фондах соціального страхування

 

Рада Федерації професійних спілок України звертає увагу на критичну ситуацію, що склалася в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, із забезпеченням страхових виплат і соціальних послуг працівникам, порушенням їхніх прав на пенсійне забезпечення.

Останні два роки свідчать, що урядова політика спрямована на остаточний розвал цієї системи, яка є основною конституційною формою соціального захисту працюючої людини, відхід від європейських принципів побудови соціального страхування та соціального діалогу, притаманних правовій та соціальній державі.

Замість зміцнення фінансового стану соціальних страхових фондів і Пенсійного фонду України шляхом впровадження дієвих заходів щодо розширення зайнятості працівників, за яких сплачується єдиний соціальний внесок, збільшення зарплати як джерела наповнення фондів та виведення з тіні 4 млн нелегально зайнятих працівників і понад 200 млрд грн заробітної плати, Урядом проводяться реформи, спрямовані на урізання соціальних виплат, їх оподаткування як доходів.

Зокрема, зменшено розміри компенсаційних виплат та скасовано індексацію і щорічний перерахунок страхових виплат потерпілим на виробництві. Зменшено розміри оплати лікарняних листків для працівників, які мають стаж роботи до 3 років та від 5 до 8 років.

Через припинення часткового фінансування санаторно-курортного лікування за рахунок коштів соціального страхування з 2015 року фактично зупинено профілактичне лікування професійних та загальних захворювань, виробничого травматизму, яке забезпечувалось регулярним відновленням професійного здоров’я працівників у санаторно-курортних закладах, санаторіях-профілакторіях підприємств, учбових закладів, а також оздоровлення їхніх дітей.

Вдвічі занижено розмір мінімальної пенсії порівняно з фактичним прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб, третій рік поспіль не проводиться осучаснення розмірів пенсій – все це призвело до того, що більшість пенсіонерів опинилася далеко за межею бідності. Але навіть при цьому продовжується утримання з пенсій військового збору та податку, обмежуються (не виплачуються) пенсії працюючим пенсіонерам. Погіршено умови призначення пенсій для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я та іншим.

Внаслідок популістського рішення про зменшення з 2016 року вдвічі розміру єдиного соціального внеску при відсутності в країні реальних кроків по наповненню бюджетів фондів соціального страхування гостро постало питання щодо спроможності виконання ними своїх фінансових зобов’язань перед застрахованими особами у разі безробіття, хвороби, вагітності та пологів, нещасних випадків на виробництві. З січня 2016 року розпочалися проблеми зі здійсненням страхових виплат потерпілим на виробництві, безробітним, не проведено оплату за фактично надані реабілітаційні послуги санаторно-курортним закладам.

З метою відновлення порушених прав застрахованих осіб протягом 2015 року надсилалися масові звернення від профспілок, трудових колективів до Верховної Ради України, парламентських фракцій, Президента України, Прем'єр-міністра України, проведено низку попереджувальних протестних акцій. Ці питання є серед вимог колективного трудового спору між СПО об’єднань профспілок та Кабінетом Міністрів України від 27.04.2015, нормою Трудового ультиматуму професійних спілок Кабінету Міністрів України. З ініціативи СПО об’єднань профспілок проведено низку зустрічей із керівництвом Верховної Ради України та лідерами депутатських фракцій у парламенті для врегулювання питання на законодавчому рівні.

         У Верховній Раді України знаходиться низка законопроектів, внесених народними депутатами України, якими передбачається відновлення санаторно-курортного лікування, лікування в санаторіях-профілакторіях, дитяче оздоровлення, відновлення пенсійних прав громадян. Зокрема, законопроект реєстр. № 2245 (відновлення санаторно-курортного лікування) підтримується Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення і більшістю парламентських фракцій, однак не вноситься на голосування через позицію фракції «Народний фронт» і без згоди Уряду.

Зареєстровану на сайті Президента України 25.09.2015 електронну петицію за № 22/010961-еп щодо внесення Президентом України до Верховної Ради України законопроекту про відновлення санаторно-курортного лікування застрахованих осіб підтримано понад 25 тис. підписів громадян України. Главою держави Президентом України Порошенком П.О. було доручено Прем'єр-міністру України Яценюку А.П., ураховуючи важливість забезпечення одержання особами, застрахованими у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, та їх дітьми профілактичних соціальних послуг, вжити заходів для всебічного та ґрунтовного опрацювання питання та ухвалити необхідні рішення. На противагу цьому, Мінсоцполітики виявило некваліфіковану позицію, як із соціального, так і правового боку, давши відповідь, що санаторно-курортне лікування та оздоровлення дітей є невластивими видатками у системі соціального страхування. І це при тому, що профілактичне лікування в Україні, де найвищі рівні захворюваності, інвалідизації, мільйони працівників зайняті у шкідливих та важких умовах праці, є вкрай нагальною справою для збереження трудового потенціалу та упередження втрат економіки. Тільки витрати на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності щорічно сягають 8–9 млрд грн.

Внаслідок таких руйнівних рішень у 2015 році залишилися без життєво необхідних соціальних послуг: санаторно-курортного лікування та відновлення професійного здоров’я понад 250 тис. громадян, близько 200 тис. дітей не змогли оздоровитися в літніх дитячих таборах, не забезпечено повноцінне профілактичне лікування у 60 санаторіях-профілакторіях виробничих підприємств та 63 навчальних закладів. Потреба у санаторно-курортному лікуванні посилилась і в зв’язку з поверненням на підприємства працівників –учасників антитерористичної операції.

З іншого боку, це призводить до згортання мережі і руйнації санаторно-курортних та дитячих оздоровчих закладів, які становлять унікальну соціальну галузь країни. Роботодавці після приватизації підприємств і внаслідок погіршення фінансового стану все частіше відмовляються утримувати власні соціальні об’єкти. Зрештою, держава втратила майже 0,5 млрд грн податкових надходжень від реалізації путівок.

Звертаємось до Президента України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України спрямувати спільні зусилля на забезпечення соціальної справедливості та соціальної стабілізації в державі, зокрема:

- проведення реформ у сфері соціального страхування і пенсійного забезпечення, розробку відповідних проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів лише за участю сторін соціального діалогу та після всебічного прогнозування наслідків;

- розробку дієвих державних заходів щодо розширення виробництва, створення нових робочих місць, легалізації заробітної плати і зайнятості з метою залучення додаткових надходжень до бюджетів фондів соціального страхування і Пенсійного фонду. У разі дефіциту коштів у фондах надавати їм державну підтримку;

- відновлення за рахунок часткового фінансування з коштів соціального страхування профілактично-відновлювального санаторно-курортного лікування застрахованих осіб, лікування в санаторіях-профілакторіях, дитячого оздоровлення;

- відновлення індексації та щорічного підвищення пенсій, страхових виплат для потерпілих на виробництві у зв’язку зі зростанням середньої заробітної плати в країні та ростом інфляції;

         - відновлення порушених прав застрахованих осіб, пенсіонерів на отримання в повному обсязі без обмежень і утримань пенсій, інших страхових виплат.

         Закликаємо профспілкові органи, громадські організації, працівників – застрахованих осіб, отримувачів пенсій та страхових виплат активізувати зусилля на захист соціальних прав, зокрема провести зустрічі з органами влади, народними депутатами для доведення позиції та направлення до відповідних органів державної влади звернення з вимогою щодо невідкладного виправлення ситуації.

Влада не може не почути голосу профспілкових організацій, трудових колективів, студентських громад, молодіжних, ветеранських організацій, батьківських рад у школах, а отже, всього українського народу.

 

                                                                     

25 лютого 2016 року

 

РАДА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ

                                                                                СПІЛОК УКРАЇНИ