18236

 

На засіданні КМУ розглянуто проект Концепції Державної цільової економічної програми реформування вугільної промисловості на 2015-2020 роки.

 

Вугільна промисловість, яка є однією з базових галузей національної економіки, на сьогоднішній день знаходиться у важкому стані. Незважаючи на антикризові заходи і значну підтримку галузі з боку держави, динаміка основних показників стану державного сектору вугільної промисловості показує, що криза в галузі тільки посилюється. Майже 96% шахт понад 20 років працюють без реконструкції. Через повільну реструктуризацію галузі в експлуатації знаходиться значна кількість дрібних та середніх збиткових неперспективних шахт. Значних масштабів набув знос активних частини промислово-виробничих фондів галузі. Із семи тисяч одиниць; основного стаціонарного устаткування дві третини цілком відпрацювали свій нормативний термін експлуатації і потребують негайної заміни.

Особливо загрозлива ситуація склалася в галузі після початку проведення антитерористичної операції, внаслідок чого було порушено залізничне сполучення, поставка матеріалів і обладнання на вугледобувні підприємства, значно погіршилися розрахунки за спожиту електроенергію і відвантажену вугільну продукцію. В результаті на підприємствах галузі, які знаходяться на контрольованій території, за останній рік значно зменшилися обсяги видобутку вугілля і проведення гірничих виробок. Відсутність державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості вугільної продукції і відсутність програми заміщення ліквідованої державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної продукції іншими джерелами коштів, призвели до росту заборгованості із заробітної плати і збільшенню соціальної напруги серед населення.

Розв'язання зазначених проблем потребує комплексного підходу, а саме - формування Державної цільової економічної програми розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року, яка охоплюватиме завдання фінансового оздоровлення державних підприємств галузі, виводу їх на конкурентоспроможний, самоокупний рівень, вирішення соціальних і екологічних проблем шахтарських регіонів.

Метою Програми має стати розв'язання проблемних питань функціонування вугільної галузі, реалізація системних заходів з використання її потенціалу для збільшення обсягів видобутку вугілля, підвищення ефективності і переведення вугільної галузі на бездотаційний і самоокупний режим діяльності з одночасним вирішенням екологічних і соціальних проблем.

- Уряд мав визначитись у стратегічному плані стосовно функціонування вугільної галузі у тих обсягах вуглевидобутку, які існують зараз. Це пропонувалося зробити за рахунок державної підтримки та вливання бюджетних коштів – фінансування для реструктуризацію вугледобувних підприємств – понад 8 млрд.грн. для того, щоб провести розробку нових пласті вугілля, для забезпечення рентабельної діяльності цих підприємств. А всього Програмою передбачалося виділення 11 млрд.грн. бюджетних коштів. – Сказав Голова ФПУ Григорій Осовий. - Передбачалось, що вже до 2017 року вітчизняна вугільна галузь мала збільшити об’єми видобутку вугілля удвічі, зменшити у 1,5 рази собівартість і вийти на беззбиткову діяльність, чого на жаль, допоки не вдавалося при жодному Уряді. І таким чином дати можливість працівникам, які зайняті у цій сфері, дати перспективу подальшої роботи.

Разом з тим, у процесі реструктуризації передбачалось, що три шахти мають бути ліквідовані, це буде пов’язано із необхідністю працевлаштування понад 4 тис. шахтарів, для чого потрібно здійснити додаткові заходи соціально-економічного захисту, пов’язаних з розгортанням на місцях малих і середніх підприємств, виходячи з професійного складу звільнених працівників, для працевлаштування людей, а також потрібно передбачити компенсаційні виплати для них.

Після обговорення Уряд не погодився з пропозицією Міністерства.

На жаль, я не побачив зацікавленості урядовців щодо збереження вітчизняної вугільної галузі. Основні заперечення, які було висловлено у членів КМУ, – фактично за рахунок коштів Держбюджету виплачується зарплата шахтарям, бо дуже велика дотація йде на галузь, - цього не повинно бути. Шахти, які видобувають вугілля, ціна якого інколи вдвічі перевищує ринкову, вони не мають економічної перспективи і такі шахти потрібно законсервувати, або зачиняти.

За висновками урядовців, в Концепції запропоновано неринковий підхід щодо реструктуризації шахт за рахунок бюджетних коштів – цього не може відбутись, тому що кошти насамперед потрібні на військові цілі, на потреби переселенців та ін. У підсумку Міністерству енергетики та вугільної промисловості України дане завдання розробити ринковий механізм для проведення структурних змін у вугільній галузі, в т.ч. включаючи проведення приватизації шахт і залучення коштів на реструктуризацію не з Держбюджету, а за рахунок підприємств теплоенергоринку, які є фактичними споживачами продукції шахт. На мій погляд, це є вкрай складним завданням. Тим не менш, документ повернуто на доопрацювання, тому це питання так і не вирішено, що, на жаль, може знову викликати соціальну напруженість в трудових колективах, - зазначив Голова ФПУ.

 

 Прес-центр ФПУ