1329731618 1329724966 sj004

 

 

Прагнення до справедливості завжди було одним із головних орієнтирів соціального прогресу.

П’ятий рік поспіль 20 лютого в Україні відзначається День соціальної справедливості, запроваджений за ініціативою ФПУ Указом Президента в 2011 році.

Революція Гідності та боротьба за свободу України створили нову українську ідею – ідею гідності, свободи і справедливого майбутнього.

Громадяни України довели і продовжують у надтяжких умовах щоденно доводити, що саме гідність є базовою складовою характеру українського народу.

Скорочення бідності та посилення соціальної єдності, впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі задекларовано у стратегічних програмних документах країни – Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС.

Проте, глобальною проблемою залишається відсутність комплексного стратегічного бачення державної соціальної політики, перспективних соціальних «маяків» та векторів соціального руху.

Розпочаті Урядом реформи не дають бажаних результатів у покращенні життя і добробуту людей. Натомість, маємо зростаючу  соціально-економічну нерівність і поширення бідності в суспільстві, погіршення умов існування більшості населення, очевидну відсутність справедливості в політиці перерозподілу доходів.

Розміри основних державних соціальних стандартів та гарантій – мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії за віком встановлені більш ніж вдвічі меншими, ніж мають бути згідно діючого законодавства.

За 2015 рік, в умовах катастрофічного підвищення цін та тарифів на основні соціально значущі товари та життєво необхідні послуги (1,4 – 6 разів), відбулося падіння купівельної спроможності мінімальної заробітної плати щодо придбання цих товарів та послуг майже вполовину. На 20,1% впала реальна заробітна плата.      

Збільшуються розміри заборгованості з виплати заробітної плати – за 2015 рік ці борги зросли з 1,3 до 1,9 млрд грн.

Протягом останніх двох років країна втратила 2 млн робочих місць.

Це породжує  невпевненість громадян у завтрашньому дні та посилює зростання соціальної напруги у суспільстві.

Відповідно до висновків Національної доповіді «Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна. 2000-2015», проблема бідності залишається актуальною – за критерієм фактичного прожиткового мінімуму у 2015 році рівень бідності зріс до 32%, кожен п’ятий працюючий на сьогодні є бідним.

Викорінення бідності, боротьба з нерівністю та захист прав кожної людини є головними орієнтирами Цілей сталого розвитку (2015-2030), затверджених на Саміті ООН у вересні 2015 року.

Підтримуючи принципи соціальної справедливості, профспілки докладають максимум зусиль для розбудови України як соціальної держави, спонукання діяльності Уряду на загальне благо, утвердження в суспільстві соціальної злагоди, реального поліпшення рівня життя громадян.

Федерація профспілок України, як найбільш представницьке профспілкове об’єднання, виступає категорично проти Урядової політики жорсткої економії, за яку вимушені розплачуватися пересічні громадяни, масових порушень трудових і соціально-економічних прав працівників.

Профспілки домагаються від Уряду, об’єднань роботодавців, політичних партій об’єктивного аналізу причин кризи, осмислення її глибини та масштабів, зваженої оцінки резервів і раціонального використання їх задля економічного зростання та підвищення рівня життя населення.

Тільки широкомасштабне і стійке економічне зростання є передумовою забезпечення соціального розвитку та справедливості в суспільстві.  Працююча людина має забезпечити своєю працею достатній рівень життя для себе та своєї сім’ї та не бути залежною від допомоги держави.

Профспілки заявляють про свою готовність до активного та ефективного соціального діалогу та взаємодії з усіма зацікавленими сторонами задля затвердження прав людини праці, зростання благополуччя населення, реального становлення соціально відповідального бізнесу, як важливої складової соціально-економічної політики держави.

Відповідно до норм ратифікованої Україною Конвенції МОП №117 вся політика повинна, передусім, спрямовуватися на досягнення добробуту й розвитку населення.

Федерація профспілок України закликає Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві органи виконавчої влади, роботодавців та підприємців, громадські організації – спрямовувати спільні зусилля на забезпечення соціальної справедливості у суспільстві на основі поваги до прав та законних інтересів громадян, підвищення рівня життя населення, соціальної стабільності в державі, забезпечення кожній людині гідних умов існування та ефективного соціального захисту.

 

Федерація профспілок України