СТОЛ

 

Не допускати звуження чи порушення конституційних прав громадян  при реформуванні сфери надання житлово-комунальних послуг, цінової політики на соціально-значущі продовольчі товари та надання пільг у грошовій формі. З такою вимогою звернулися 15 лютого  учасники круглого столу «Нова політика цін і тарифів на соціально значущі товари і послуги: чи збережено принципи соціальної справедливості?».

Цей захід організовано Федерацією профспілок України з нагоди Всесвітнього дня соціальної справедливості. У круглому столі взяли участь та виступили заступник Голови ФПУ Олександр Шубін, представник ФПУ у Верховної Раді України, Перший заступник голови парламентського Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Сергій Каплін, заступник голови Комітету ВР з питань будівництва, містобудування і житло-комунального господарства Альона Бабак, голова Всеукраїнської громадської організації «Спілка власників житла України» Олексій Кучеренко, представники центральних органів виконавчої влади та місцевих органів самоврядування, всеукраїнських об’єднань профспілок, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації.

 

СТОЛ1

 

 

 У виступах учасників круглого столу зазначалось, що 26 листопада 2007 року Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосила 20 лютого Всесвітнім днем соціальної справедливості та запропонувала всім державам-членам присвятити цей спеціальний день проведенню на національному рівні конкретних заходів в інтересах соціального розвитку.

Відзначення цієї дати на державному рівні підтверджує прихильність України до загальновизнаних у світі принципів соціальної справедливості та активного впровадження в життя політики і стратегій, спрямованих на її забезпечення, має сприяти подальшому нарощуванню зусиль в області подолання бідності, досягнення добробуту і забезпечення рівного доступу до соціального захисту для всіх громадян, які його потребують.

Протягом останнього року в Україні триває масштабний процес реформування в усіх суспільних сферах. Існує чимала кількість напрацювань як з боку Верховної Ради України, Уряду, так і з боку експертного середовища.

 

СТОЛ2

 

Ключовим кроком у реформуванні галузі житлово-комунальних послуг є прийняття Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 9 листопада 2017 року.

Крім того, на виконання Закону України від 6 грудня 2016 року № 1774 Мінсоцполітики розроблено проекти постанов Уряду «Деякі питання надання пільг у грошовій формі з оплати проїзду усіма видами міського, приміського та міжміського транспорту» та «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері транспортного обслуговування».

Також у липні 2017 року постановою Кабінету Міністрів України від
7 червня 2017 р. № 394 скасовано державне регулювання цін на соціально значущі продовольчі товари.

Підкреслювалось, що на даному етапі розвитку України важливим завданням є побудова механізму взаємодії держави, експертного середовища та громадськості в контексті ефективного проведення реформ. Існує практика, коли органи державної влади ухвалюють рішення, які не ґрунтуються на попередніх консультаціях із зацікавленими сторонами. За відсутності дієвого та ефективного механізму консультацій з громадськістю, профспілками та експертним середовищем у процесі вироблення політики потерпає загальносуспільний інтерес.

 

СТОЛ4

 

Наскрізною темою проведення реформ в Україні є їх якість, відповідність заявленими розробниками цілям та загальносуспільним інтересам. Проте, часто виникає проблема появи негативних «побічних ефектів» в суміжних секторах, що не враховуються при розробці конкретних заходів, передбачених тією чи іншою реформою. Невиважені державні рішення не задовольняють суспільство, тому є вкрай актуальним питання розробки та впровадження ефективного механізму комунікації між державою, експертним середовищем та громадськістю.

З цією метою учасниками круглого столу взято за основу з подальшим доопрацюванням та врахуванням пропозицій членських організацій Рекомендації щодо першочергових спільних дій на шляху реалізації принципів соціальної справедливості в житті кожного українця, зокрема, в контексті цінового та тарифного регулювання.

Які ж ці дії?

Відповідно до Рекомендацій, вони такі.

1. Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України:

1.1. Узгоджувати цінову політику з політикою доходів населення, економічною обґрунтованістю встановлення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги з урахуванням заходів соціального захисту громадян.

1.2. Неухильно дотримуватися принципів соціального діалогу в процесі реформування сфери надання житлово-комунальних послуг, цінової політики на соціально-значущі продовольчі товари та надання пільг у грошовій формі.

1.3. Відновити державне регулювання цін на соціально значущі продовольчі товари або запровадити компенсаторні механізми з подолання наслідків його скасування.

1.4. При розробці та прийнятті рішень з питань надання пільг у грошовій формі враховувати інтереси найменш соціально захищених верств населення.

1.5. Прискорити прийняття проекту Закону України (№ 2677 від 20.04.2015) «Про внесення зміни до статті 16 Закону України «Про ціни і ціноутворення» щодо участі організацій громадянського суспільства у державному регулюванні цін».

 

СТОЛ5

 

 

2. Місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування:

2.1. Забезпечити прийняття виважених рішень при встановленні тарифів на житлово-комунальні послуги з урахуванням інтересів територіальних громад, особливо для соціально незахищених їх верств.

 

СТОЛ3

 

3. Сторонам соціального діалогу:

3.1. Поглибити соціальний діалог на всіх його рівнях, підвищити ефективність та результативність прийнятих рішень в процесі реформування сфери надання житлово-комунальних послуг, цінової політики на соціально-значущі продовольчі товари та надання пільг у грошовій формі.

3.2. Не допускати звуження чи порушення конституційних прав громадян  при реформуванні сфери надання житлово-комунальних послуг, цінової політики на соціально-значущі продовольчі товари та надання пільг у грошовій формі.

 

СТОЛ6

 

Учасники круглого столу у Рекомендаціях також наголосили: лише об’єднання зусиль влади усіх рівнів, наукових, громадських та профспілкових організацій, спрямованих на досягнення соціальної справедливості у суспільстві на основі поваги до прав та законних інтересів громадян, підвищення рівня життя населення, соціальної стабільності в державі, забезпечення кожній людині гідних умов життя та ефективного соціального захисту, може забезпечити виконання нашою державою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також реалізацію державної політики у сфері боротьби з бідністю та дотримання гарантованих Конституцією України прав людини на достатній життєвий рівень.

 

Прес-центр ФПУ