1418197333  130

 

 

ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ!

 

Щиро вітаю з ДНЕМ ПРАВ ЛЮДИНИ!

 

Цьогоріч людство святкує 70-річчя з дня проголошення Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй Загальної декларації прав людини, документу, який став результатом безпосереднього досвіду Другої світової війни і представляє першоглобальне вираження невід'ємних прав, які мають усі люди на земній кулі.

Декларація проголошує, що права і свободи людини не можуть бути обмежені за ознаками статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних переконань, національного або соціального походження, майнового стану. Серед проголошених прав найважливішими є такі: рівність усіх перед законом, презумпція невинуватості, недоторканність особи, недопустимість неправомірного втручання в особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність житла, честь і репутацію людини, право на політичну діяльність, працю та захист від безробіття, на власність, відпочинок, освіту, соціальне забезпечення, право виїзду зі своєї країни та безперешкодного повернення до неї, право на свободу переконань і вільне їх поширення.      

Положення Загальної декларації прав людини стали правовою основою для стандартів, прийнятих Радою Європи, та для удосконалення національно - правових систем, які гарантують неухильне й послідовне дотримання прав людини.

З0 статей Декларації лягли в основу наступних міжнародних договорів, у регіональні документи по правах людини, національні конституції та інші закони.

28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла Конституцію України, в якій відображені всі норми, які проголошені Загальною декларацією прав людини та зазначено, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

На сьогодні дуже важливо, щоб кожна людина знала свої права, розуміла, що вони не даруються державою, а належать кожному від народження. І цьому розумінню усіляко має сприяти профспілковий рух, а саме: поширювати інформацію про права людини на життя, свободу, працю та про те, як їх виборювати і захищати, у тому числі шляхом об’єднання у профспілки.

В час, коли над нашою ненькою Україною зібралися темні хмари військової загрози, маємо усвідомити, що сьогодні всі – влада, профспілки, громадські організації, політики, кожним кроком, кожним рішенням, спільними зусиллями повинні об’єднатися для захиступрав громадян нашої держави.

          

            Слава Україні!

 

 

            Голова ФПУ                                                                             Григорій Осовий