3F9662DD

 

СПО об'єднань профспілок не погоджено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу України».

 

Метою законопроекту є врегулювання деяких питань оплати праці державних службовців відповідно до пріоритетних завдань Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 474- р.

Проект не було погоджено через наступне.

За показниками граничних обсягів видатків фонду державного бюджету, що направлені Міністерством фінансів України головним розпорядникам бюджетних коштів листом від 27.07.2018 № 04110-09-9/20040, визначається, що видатки на оплату праці працівників державних органів у 2019 році залишаються на рівні 2018 року (у 2019 році застосовуються умови оплати праці, встановлені 01.01.2018 року).

Виходячи з викладеного, пункт 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» проекту щодо встановлення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення з 1 липня 2018 року - 1,75, з січня 2019 року - 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, не буде виконано.

Внесення запропонованої проектом зміни до статті 52 Закону України «Про державну службу», якою пропонується надбавку за вислугу років на державній службі встановити на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожен календарний рік стажу державної служби, але не більше 30 відсотків посадового окладу, замість 50 відсотків чинної норми, призведе до зменшення розміру заробітної плати державних службовців органів виконавчої влади, оскільки державні службовці, які мають стаж служби більше 11 років, втрачають гарантовані 20 відсотків до розміру посадового окладу.

 

Департамент правового захисту