Xs1HlBd pEQ

 

На останньому засіданні Уряду минулої середи було розглянуто проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів".

Цей документ був розроблений на виконання Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" та відповідно до Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 6 вересня 2012 р. № 5205-УІ "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць".

Ухвалення згаданої постанови, за прогнозами його розробників, дозволить не тільки реалізувати закон, а також удосконалити механізм державної підтримки інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання у пріоритетних видах економічної діяльності та запобігти необґрунтованим втратам бюджету.

- Дійсно, у тих випадках, коли держава надає інвесторам певні пріоритети, вона встановлює відповідні вимоги до них, - прокоментував обговорення цього питання перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, в. о. першого заступника Голови ФПУ Г.В.Осовий. - Адже, залучаються державні кошти, тому держава має контролювати їх використання.

- У цілому підтримуючи критерії, що висуваються Міністерством економіки до інвестиційних проектів, - сказав на засіданні Уряду представник профспілок, - ми вважаємо, що у процесі визначення здатності потенційних інвесторів, у тому числі вітчизняних, до впровадження тих чи інших проектів, потрібно враховувати соціальні аспекти діяльності тих компаній, що будуть втілювати інцест.проекти.

На думку профспілок, відповідальною можна вважати лише ту компанію, де створено гідні умови праці для працівників, їм виплачується зарплата, між профспілкою та адміністрацією укладений колективний договір тощо. Тому ми запропонували доповнити перелік критеріїв до компаній-претендентів на отримання державних ресурсів ще одним критерієм відбору – щодо соціальної відповідальності діяльності такої компанії. До цього закликає відповідна Конвенція МОП № 94 «Про трудові статті у державних контрактах», існує відповідна директива ЄС і в практиці країн Євросоюзу при визначенні компаній-претендентів на державне замовлення обов’язково враховуються соціальні аспекти їх діяльності. Ми вважаємо, що в Україні теж потрібно підійти до вирішення цього питання більш прискіпливо.

До речі, в Указі Президента України Віктора Януковича про План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, – одним з пунктів є затвердження стратегії сприяння розвитку соціально-відповідального бізнесу у в   Україні.

- Ми вважаємо, що вже на рівні практики можна ці принципи реалізовувати – сказав Г.В.Осовий, - тому ми будемо вносити пропозицію щодо соціальної відповідальності бізнесу на черговому засіданні Уряду, коли це питання буде знову розглядатися.

 

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ