zve 

 

Шановний Арсенію Петровичу!

Профспілка працівників культури України звертається до Вас з приводу пропозицій Міністерства фінансів України щодо подальшого існування галузей гуманітарної сфери, викладених у проекті Плану заходів з реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Впродовж багатьох років, крок за кроком, Профспілка разом з соціальними партнерами – Міністерством культури України та Міністерством молоді і спорту послідовно напрацьовувала нові принципи та механізми соціально-економічного захисту працівників закладів культури та спорту.

Завдяки спільним зусиллям нам вдалося значно підвищити рівень соціальних гарантій та підняти престиж праці наших членів Профспілки на більш вищий рівень.

Тому, викликає занепокоєння інформація, яка набула широкого розповсюдження в ЗМІ щодо пропозицій Міністерства фінансів України, викладених в проекті вищезазначеного «Плану заходів …».

Аналізуючи даний «План заходів…», Профспілка констатує, що його запровадження призведе до скорочення соціальних гарантій працівників галузей культури і спорту, що позначиться безпосередньо на їх заробітній платі, до занепаду позбавлених бюджетної підтримки бібліотек, музеїв, театрів, концертних організацій, шкіл естетичного виховання, загальмує подальший розвиток дитячо-юнацького спорту та унеможливить доступ до культурних надбань широких верств населення.

 

Так, проектом «Плану заходів…» передбачається:

- реалізація норм частини 3 статті 29 ЗУ «Про культуру», зокрема, доплат, надбавок, різних видів матеріальної допомоги за рахунок коштів спеціального фонду або коштів, отриманих від господарської діяльності;

- скасування додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів за статус національного та академічного за рахунок загального фонду та виплата даних підвищень за рахунок спеціального фонду Державного бюджету або коштів, отриманих від господарської діяльності;

- поетапне скорочення фінансової підтримки театрів, циркових та концертних організацій за рахунок коштів державного бюджету або переведення цих закладів на госпрозрахунок;

- скасування додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів працівників національних та академічних закладів культури за рахунок загального фонду та виплату даних підвищень до посадових окладів за статус закладу за рахунок коштів спеціального фонду або коштів, отриманих від господарської діяльності;

- оптимізація загальної кількості годин навчальних планів шкіл естетичного виховання з метою їх зменшення та встановлення мораторію на використання коштів загального фонду на введення в дію додаткових предметів, годин тощо;

- запровадження диференційованих підходів до встановлення розміру плати за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) і поетапне його підвищення;

- запровадження часткової плати за навчання в дитячо-юнацьких спортивних школах;

- перепідпорядкування вищих навчальних закладів освіти сфери культури та спорту Міністерству освіти і науки України;

Багато років держава дискримінує працівників бюджетної сфери, заробітна плата яких на сьогоднішній день ґрунтується на розмірі посадового окладу (тарифної ставки) працівника І-го тарифного розряду ЄТС, що на 25,7% менше розміру мінімальної заробітної плати. Крім того, наголошуємо, що в галузі культури на 0,5; 0,75 ставки працює понад 40000 працівників культури.

 

Тому, впровадження подібних заходів призведе:

- по-перше, до значних втрат заробітної плати, так як спеціальний фонд Держбюджету не може забезпечити захищеність статті видатків на оплату праці працівників бюджетних установ (ст. 55 Бюджетного кодексу України);

- по-друге, дані виплати чітко регламентовані статтею 29 ЗУ «Про культуру» та підгалузевими законами, звуження змісту і обсягу яких категорично забороняється статтею 22 Конституції України.

На сьогодні, початкова мистецька освіта – це не тільки навчально-виховний заклад, а й єдина ланка, яка готує абітурієнтів для продовження професійної освіти, тому запропоновані Міністерством фінансів заходи однозначно будуть мати руйнівні наслідки, оскільки негативно позначаться на наданні якісних послуг, зокрема, якості освіти учнів та її доступності. Крім того, пропоновані зміни порушують норми законів «Про освіту» та «Про позашкільну освіту». А перепідпорядкування вищих навчальних закладів освіти сфери культури Міністерству освіти і науки України взагалісуперечить нормам і положенням ЗУ «Про культуру». Вищезазначене неминуче знизить конкурентоспроможність вітчизняної мистецької освіти та ускладнить якісну підготовку культурно-мистецьких кадрів.

Крім того, Профспілка відмічає, що сьогодні, лише кожна десята дитина віком 6-18 років займається у системі дитячо-юнацького спорту. Запровадження часткової плати за навчання в ДЮСШ, в умовах загального зниження рівня життя та тотального зубожіння населення України, унеможливить залучення до занять фізкультурою і спортом ще більшої кількісті молоді. Загальновідомо, що спорту вищих досягнень не буває без дитячо-юнацького спорту. Тому, цей напрям роботи в системі розвитку фізичної культури і спорту потребує особливої уваги з боку держави.

Одночасно зазначаємо, що Міністерство фінансів України не вперше вносить пропозиції із запровадження таких реформаторських заходів. Ще в січні 2013 року була створена робоча група з представників міністерств та відомств, а також регіональних органів влади для пошуку ефективних шляхів розвитку культури. Робоча група, опрацювавши пропозиції Міністерства фінансів, дійшла висновку, що запропоновані заходи остаточно зруйнують галузь культури.

 

Шановний Арсенію Петровичу!

 

Профспілка працівників культури України, розуміючи всю складність економічної ситуації, не може погодитись з запровадженням старих підходів деяких чиновників, які не бачать тих колосальних суспільних змін, що відбуваються зараз в Україні. Тому, просимо Вас, як Премʼєр-міністра України не допустити впровадження звуження соціальних гарантій працівників галузей культури та спорту, щоб запропоновані антикризові заходи не стали новим детонатором соціального невдоволення та «точкою остаточного неповернення».

 

З повагою,

Голова Профспілки  Л.Ф.Перелигіна