2014 031 020

 

Актуальні питання захисту соціально-економічних прав та інтересів працюючих, пріоритетні завдання профспілок по досягненню дотримання принципів соціальної справедливості у поточній ситуації були у центрі уваги учасників засідання Президії Федерації профспілок України, що відбулось 27 березня у Києві.

 Президія ФПУ обговорила проект Постанови Ради ФПУ «Про завдання профспілок щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів працюючих у сучасних умовах».

 

У виступах членів Президії ФПУ наголошувалось, що ідеологія державної влади та бізнесу щодо подальшого економічного розвитку України має ґрунтуватись на домінуючому застосуванні високопродуктивної та високооплачуваної праці на сучасних робочих місцях. Підкреслювалось, що бідність серед працюючих найближчим часом має бути подолана, і трудящий має стати головним інвестором у економіку країни, сплачуючи із своєї заробітної плати всі видатки на утримання сім’ї та вкладаючи кошти у житлове будівництво, освіту, здоров’я, культурний розвиток та роблячи пенсійні накопичення і тим самим стимулюючи економічний розвиток держави.

Водночас, підкреслювали члени Президії ФПУ, соціальний діалог має консолідувати роботу його Сторін на конкурентне зростання економіки, збільшення робочих місць, зростання зарплати та соціальних стандартів, продемонструвати свою реальну готовність демократичним, цивілізованим шляхом рухатися до соціально-економічного зростання і пропонувати конкретні заходи для вирішення проблем суспільства шляхом конструктивних і результативних переговорів.

Сторонам соціального діалогу необхідно як найшвидше сформувати тактику та стратегію консолідованих дій на розв’язання ключових соціально-економічних проблем. А ключову роль у застосуванні результативних механізмів та форм соціального діалогу повинна відігравати саме Президія Федерації профспілок України, проявляючи наполегливість і рішучість в досягненні поставлених цілей та завдань, активно використовуючи всі наявні повноваження та можливості захисту трудових прав.

На думку учасників засідання, Президія ФПУ має займати більш принципову, послідовну та наступальну позицію у захисті гідних умов праці працівників та у разі ігнорування роботодавцями вимог профспілок оперативно й активно використовувати для цього всі законні методи та шляхи боротьби за права трудящих. А тому профспілки мають домагатися забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах.

 Було вирішено доопрацювати текст проекту цього документу з врахуванням пропозицій, які пролунали під час його обговорення.

 Президія також обговорила текст Заяви ФПУ щодо недопущення зниження соціальних гарантій громадян в умовах впровадження економічних реформ.

 Під час обговорення наголошувалось, що в той час, коли країна охоплена масштабною системною економічною кризою, профспілки мають визначити своє місце і роль в розв’язанні гострих соціальних проблем. У виступах підкреслювалось, що найбільш загрозливим в цій ситуації є зменшення економічної активності, скорочення виробництва та, як результат, прогнозується падіння ВВП протягом поточного року.

 У цих умовах Уряд намагається вирішувати проблеми шляхом «непопулярних» реформ, скороченням соціальних виплат, зменшенням робочих місць. У такій ситуації, зазначали виступаючі, профспілки мають займати більш активну і рішучу позиції по соціально - економічному захисту працівників.

 Після жвавої, а під час й гострої дискусії, було прийнято рішення у найкоротший термін доопрацювати текст Заяви ФПУ. При цьому обов’язково врахувати в ньому всі зауваження і пропозиції членів Президії.

 На засідання Президії було також обговорено питання «Про Основні напрями зміцнення ФПУ, її членських організацій», «Про благодійний Проект ФПУ «Відродимо Будинок профспілок – символ Євромайдану!», «Про створення Благодійного Фонду «Відродження Будинку профспілок» та інші.

 Члени Президії ухвалили Звернення Президії ФПУ з нагоди 28-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

 Президія також прийняла рішення: враховуючи сучасну соціально-політичну ситуацію в країні, провести консультації з членами Ради ФПУ щодо дати та порядку денного засідання Ради Федерації профспілок України.

 

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ

 

2014 031 001

 

2014 031 050

 

 2014 031 027

 

2014 031 048