УКРЕЛЕКТРОПРОФСПІЛКА

Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості України («Укрелектропрофспілка») утворена у 1990 році на базі організаційних ланок Української республіканської організації робітників електростанцій і електротехнічної промисловості, яка діяла з серпня 1966 року.

Перший (установчий) з’їзд «Укрелектропрофспілки» відбувся у м. Києві 11-12 вересня 1990 року (перша частина) та 30-31 січня 1991 року (друга частина). На з’їзді прийнято рішення про утворення Профспілки, затверджено Статут Профспілки, обрано Центральний комітет, Голову ЦК та заступників Голови Центрального комітету Профспілки.

Головою ЦК Профспілки обрано Шишова Сергія Сергійовича.

19 грудня 1995 року у м. Києві відбувся II з’їзд Профспілки, який вніс відповідні зміни до Статуту «Укрелектропрофспілки», обрав керівні органи Профспілки.

III з’їзд Профспілки відбувся 20 грудня 2000 року у м. Києві. З’їзд заслухав звіти про роботу Центрального комітету Профспілки та Ревізійної комісії, вніс відповідні зміни і доповнення до Статуту Профспілки. Прийнято Програму пріоритетних напрямків діяльності Профспілки на 2001-2005 роки, обрано керівні органи. Головою «Укрелектропрофспілки» втретє обрано Шишова С. С.

14 березня 2000 року «Укрелектропрофспілку», відповідно до ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», зареєстровано в Міністерстві юстиції України.

ІV зїзд Профспілки відбувся в м. Києві 7 грудня 2005 року. З’їзд заслухав звіти Центрального комітету та Контрольно-ревізійної комісії Профспілки, прийняв Статут Профспілки в новій редакції та Програму дій до 2010 року. Вчетверте Головою Профспілки обрано Шишова Сергія Сергійовича.

30 листопада 2010 року в м. Києві відбувся V з’їзд «Укрелектропрофспілки». На з’їзді Центральний комітет Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України звітував про діяльність за період з 07 грудня 2005 року до 30 листопада 2010 року, Контрольно-ревізійна комісія Профспілки звітувала за період між ІV і V з’їздами Профспілки. На з’їзді були прийняті Статут в новій редакції та основні напрямки діяльності «Укрелектропрофспілки» на 2010-2015 роки.

Шишов

ШИШОВ
СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Голова Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України («Укрелектропрофспілки»)

Заслужений енергетик України, Заслужений працівник профспілок України

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Грамотою Верховної Ради України, за активну участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС нагороджений Знаком Пошани.

Народився 31 травня 1941 року в Запорізькій області. Після закінчення Шосткінського хіміко-технологічного технікуму розпочав свою трудову діяльність слюсарем на підприємстві Міністерства середнього машинобудування СРСР.

З 1959 по 1976 рік працював на підприємстві Міністерства середнього машинобудування СРСР слюсарем, оператором, старшим оператором, змінним інженером, начальником зміни цеха підприємства середнього машинобудування.

У 1970 році, без відриву від виробництва, закінчив Томський політехнічний інститут за спеціальністю переробка ядерного палива.

З 1976 року працював на Чорнобильській АЕС начальником зміни, старшим інженером по експлуатації, заступником начальника радіаційно-хімічного цеху, головою профспілкового комітету, заступником директора Чорнобильської АЕС.

У грудні 1984 року був обраний головою Українського республіканського комітету профспілки робітників електростанцій та електротехнічної промисловості. У 1990 році обраний на посаду Голови ЦК «Укрелектропрофспілки».

Шишов Сергій Сергійович обирався Головою «Укрелектропрофспілки» на з’їздах Профспілки у 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 роках. На цій посаді працює по теперішній час.

Сергій Сергійович брав безпосередню участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Шишов С. С. багато уваги приділяє проблемним питанням розвитку електроенергетики, бере активну участь в опрацюванні проектів законодавчих актів з питань стабілізації та розвитку електроенергетичного комплексу України.

Плідно працює по удосконаленню тарифної політики в електроенергетиці та урегулюванню законодавства з питань пільг, компенсацій з оплати за електроенергію.

Шишов С. С. – член Президії та Ради Федерації профспілок України, член Колегії Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, громадських Рад при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України та Національної комісії з питань регулювання енергетики України (НКРЕ), член Ради міжнародного Об’єднання профспілок «Электропрофсоюз» у складі яких проводить значну громадську роботу.

Заступниками Голови Профспілки обрано Могиліна Володимира Максимовича, Курільця Миколу Петровича, Кригіна Миколу Івановича (на громадських засадах).

Станом на 1 січня 2011 року Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості України («Укрелектропрофспілка») об’єднує Кримську республіканську, Київську міську, 24 обласних організації, 561 первинну організацію (1937 цехових організацій, 4433 профспілкових груп) загальною чисельністю 260320 членів Профспілки, з них 88768 жінок (34.1% від загальності кількості членів Профспілки), 71375 – молоді до 35 років (27,42%) .

Члени «Укрелектропрофспілки» працюють на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства промислової політики України, НАК «Енергетична компанія України», деяких інших міністерств і відомств.

Найчисельнішими територіальними організаціями є: Донецька (37736 членів Профспілки), Запорізька (32581), Харківська (28367), Дніпропетровська (25448) обласні, Київська міська профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості (23425), Львівська (15502), Луганська (11608), Вінницька (10067) обласні організації Профспілки.

«Укрелектропрофспілка», зміцнюючи єдність і згуртованість, концентрує свої зусилля на життєво-важливих питаннях захисту соціально-економічних і трудових прав та інтересів працівників галузей.

Серед основних – забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення її заборгованості, підвищення рівня доходів, підтримка вітчизняного виробника, збереження робочих місць, підтримка трудових колективів у процесі реструктуризації та зміни форм власності, створення безпечних умов праці на кожному робочому місці, правовий захист працівників, задоволення матеріальних і духовних потреб кожного члена колективу, вирішення колективних трудових спорів, організаційне і фінансове зміцнення Профспілки.

Галузевими угодами на 2011-2013 роки передбачено досить високий рівень соціального захисту працівників та непрацюючих пенсіонерів – колишніх працівників галузевих підприємств.

Тарифна ставка робітника І розряду зайнятого на експлуатації устаткування в електроенергетиці становить: з 01.01.2011 -1470 грн., з 01.04.2011 року - 1500 грн., з 01.10.2011 року – 1539 грн. з 01.12.2011 року – 1569 грн.

Тарифна ставка (посадовий оклад) для працівників наскрізних професій, які виконують некваліфіковану роботу (прибиральник службових приміщень, тощо) – з 01.01.2011 року складає 1176 грн., з 01.04.2011 року – 1200 грн., з 01.10.2011 року – 1231 грн., з 01.12.2011 року – 1255 грн.

В електротехніці мінімальні місячні тарифні ставки робітників підприємств І розряду з нормальними умовами праці становить: з 01.01.2011 року – 1176 грн., з 01.04.2011 року -1200 грн., з 01.10.2011 року – 1231 грн., з 01.12.2011 року – 1255 грн.

Незважаючи на складну фінансову ситуацію, яка позначилась і на роботі оздоровчих закладів, в цілому вдалося зберегти лікувально-оздоровчу мережу.

Функціонує 13 санаторіїв-профілакторіїв, 16 дитячих оздоровчих закладів. За останні два роки в санаторіях, профілакторіях, пансіонатах та базах відпочинку оздоровилось більш як 130 тисяч членів Профспілки та їх сімей. Щорічно влітку в оздоровчих таборах набирається сил близько 30 тисяч дітей працівників енергетики та електротехнічної промисловості. У галузях діє більш як 100 спортивних закладів, існує 202 команди з різних видів спорту. Нараховується 72 культурно-освітніх заклади, діє 199 творчих колективів. З 2004 року щорічно проводяться фінальні змагання Спартакіади працівників енергетики та електротехнічної промисловості України.

Продовжується робота по організаційному і фінансовому зміцненню «Укрелектропрофспілки». Удосконалюється структура Профспілки. Оновлено нормативну базу відповідно до Статуту Профспілки та чинного законодавства України.

Належна увага приділялась і приділяється навчанню профспілкових кадрів і активу. Розроблена відповідна система навчання. Згідно з рішеннями з’їзду Профспілки на ці заходи виділяється не менше трьох відсотків профспілкового бюджету. Щорічно ЦК Профспілки навчає більш як 160 виборних і штатних працівників профорганів. Серед них – голови та заступники голів обласних організацій, головні бухгалтери, голови профкомів крупних підприємств; працівники з питань організаційної роботи, економічного захисту і трудових відносин, правових питань, адміністративно-господарських органів.

Тільки в 2010 на факультеті підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Академії праці та соціальних відносин ФПУ пройшли навчання з отриманням відповідного свідоцтва 33 особи. Є власна символіка: прапор, емблема. Прийнято Гімн Профспілки.

Про багаторічну діяльність ЦК та територіальних органів Профспілки видано документальну збірку «Захищаємо людей праці».

З метою заохочення профспілкового активу, відзначення знаменних дат підприємств, установ та організацій «Укрелектропрофспілки» засновано нагрудний Знак «За активну профспілкову діяльність», Почесну грамоту Центрального комітету Профспілки, а також Грамоту ЦК Профспілки і Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

ЦК Профспілки постійно здійснює роботу, спрямовану на розвиток та зміцнення зв’язків з міжнародними профспілковими організаціями, членами яких є «Укрелектропрофспілка»: Інтернаціоналом Громадського обслуговування (PSI), Європейською федерацією профспілок громадського обслуговування (ЄФПГО), Міжнародною організацією профспілок працівників хімічної, гірничодобувної промисловості, енергетики та різноробочих (ІСЕМ), Міжнародним об’єднанням профспілок «Электропрофсоюз», Євроазійською Федерацією профспілок трудящих металопромисловості (МЕФМ).

energelprof

*****

СТАТУТ Профспілки

ПРОГРАМА ДІЙ на 2011-2015 рр Профспілки

Адреса: 01012, м. Київ, майдан Незалежності, 2

Контактні телефони: 044 279-42-08, 279-42-24 (факс)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.