29-7

Все більшого розголосу в суспільстві набувають проблеми, пов’язані зі створенням та діяльністю об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Актуальність зазначеної теми полягає й в тому, що питання реформування житлово-комунальної галузі знайшло своє відображення у Програмі економічних реформ України на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Зокрема, у даній Програмі йдеться про те, що одним з необхідних кроків на шляху реформування галузі, серед інших, є створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг шляхом створення, існування та розвитку ОСББ.

Чинне законодавство не передбачає безпосередньої участі профспілок у створенні, існуванні та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Разом з тим, вважаємо, що профспілки мають долучитися до цього питання з метою пошуку консолідованих відповідей і конструктивних рішень з окремих соціальних проблем у цій сфері.

З урахуванням зазначеного та в рамках реалізації Цільової програми ФПУ «За якісне та доступне громадське обслуговування» працівниками ФПУ розроблено методичний посібник «Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків – можливості, загрози та перспективи (найбільш актуальні запитання та відповіді)».

У цьому посібнику ми спробували дати відповідь на питання, які найбільше цікавлять при створенні ОСББ, а також постаралися знайти відповідь на питання про деякі негативні наслідки діяльності таких об’єднань.

Соціально-економічний департамент апарату ФПУ