I.    Інформація про звернення Голови ФПУ, суспільно-важливі нормативно-правові акти, які надійшли на розгляд СПО з короткими коментарями

 

·     27 травня ц.р. члени парламентського Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранов розглянули проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» №2681 .

Засідання відбулося у режимі відео-конференції.

Під час обговорення було висловлено  чимало зауважень до положень законопроекту.

Представники об’єднань профспілок запропонували зняти його з розгляду, оскільки він є антиконституційним, антинародним, обмежує права профспілок та порушує низку міжнародних обов’язків, взятих Україною у процесі ратифікації міжнародних правових актів. Раніше ФПУ і СПО об’єднань профспілок надали Комітету правову позицію і експертні висновки наукових закладів щодо невідповідності низки законодавчих норм законопроекту №2681 Конституції України та Конвенціям МОП, а також актам ООН та ЄС.

Постає запитання, чи може вноситися на розгляд парламенту такий законопроект, який суперечить міжнародним зобов’язанням держави, Конституції та чинному законодавству?

Вочевидь, ні!

Ще одне запитання - а чи потрібно вносити зміни до законодавства про профспілки?

Так, звісно, потрібно, тому що країна знаходиться в стані реформування: змінюються суспільні, економічні, соціальні відносини. І профспілки, яких це стосується, знають, які саме потрібно вносити зміни до законодавства про їхню діяльність. Профспілки готові до опрацювання і прийняття виважених рішень, які б не порушували норми національного   законодавства і актів міжнародного права та відповідали інтересам членів профспілок. Тому СПО об’єднань профспілок запропонував парламентарям створити робочу групу з доопрацювання законопроекту №2681.

 Однак, за результатами обговорення більшістю голосів Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проект Закону №2681 за основу і вже після цього створити робочу групу для його подальшої підготовки до другого читання.

За оцінкою Голови ФПУ Григорія Осового, прийняте парламентським Комітетом з питань соціальної політики рішення шокує.

У підтвердження цього він навів такі  аргументи:

1. На слуханнях, які відбулися 19 лютого ц.р. у Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на тему: «Сучасний стан українських профспілок. Потреба у перезавантаженні соціально/публічного діалогу» після обговорення положень законопроекту 2681, було визнано, що більшість з них суперечать Конституції України, чинним законам та міжнародним законодавчим актам, зокрема, порушують право на вільне об’єднання громадян в профспілки.

2. Мінюст України у своїх висновках щодо цього законопроекту, фактично його скасував саме через невідповідальність багатьох його положень правам людини та основним положенням національного законодавства.

3. Місія Європейських профспілок, яка зі свого боку моніторить ситуацію, зазначила, що прийняття в такій редакції цього закону буде протирічити духу, принципам і директивам Євросоюзу, Європейській соціальній Хартії, а також Хартії з прав людини.

4. Нарешті, самі члени профспілок і громадяни України, ознайомившись зі змістом цього законопроекту, висловили своє ставлення до нього, підписавши петицію на сайті Верховної Ради України щодо не підтримки законопроекту 2681.

Однак, не зважаючи на всі переконливі докази не сприйняття правовиками, громадянським суспільством, міжнародними організаціями цього проекту, не враховуючи наростаючий суспільний спротив щодо нього, члени Комітету ВР, представники політичної фракції «Слуга народу», які брали участь у засіданні Комітету, не підтримали конструктивні пропозиції представників профспілок, проігнорували думку громадськості щодо необхідності відтермінування подання законопроекту 2681 на розгляд ВР та необхідності його доопрацювання.

Тому Голова ФПУ принципово ставить питання:

- Невже саме зараз, коли трудящим й так дуже важко, бо через пандемію коронавірусу збільшується безробіття, скорочуються зарплати, і у влади є багато інших, більш важливих справ, потрібно займатись тим, щоб «кошмарити» профспілки? Може це все робиться лише для того, щоб відібрати у профспілок майнові об’єкти? Може через це така спокуса скоріше внести його до сесійної зали парламенту? Але, як визначив Мінюст, майнові питання, зокрема приватизації державного майна, не є предметом саме цього законопроекту, а регулюються іншими актами. Тому, за оцінкою лідера профспілок, таке рішення депутатів, по іншому, як політичною безвідповідальністю і не назвеш.

·          На сайті Верховної Ради України 28 травня ц.р. оприлюднено висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради (ГНЕУ) щодо законопроєкту 2681.

Фахівці управління зокрема вважають за доцільне після розгляду законопроєкту 2681 у першому читанні повернути його на доопрацювання.

Вони також визначили низку зауважень до законопроекту, так як його положення порушують ряд норм Конституції України, конвенцій Міжнародної організації праці та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Також Головне науково-експертне управління  зазначає, що частина положень проекту не узгоджується з іншими положеннями Кодексу законів про працю, Закону України “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності”, що створює внутрішню суперечливість у цих законодавчих актах, а також не узгоджується з положеннями інших законів, що може ускладнити їх практичне застосування.

Як влучно зазначено у висновку, профспілки за своєю природою є найбільшими представницькими інституціями громадянського суспільства, головною функцією яких є захист прав та інтересів найманих працівників. Проте у законопроекті, одночасно з осучасненням відповідного законодавства,  пропонується обмеження деяких прав і гарантій діяльності профспілок, чим порушується державна гарантія на реалізацію трудових прав громадян, а також принципи незалежності, самоврядності, невтручання держави в діяльність профспілок, які є загальновизнаними нормами міжнародного і національного законодавства та умовами функціонування системи соціального партнерства.

·               Відбувся вебінар з фахівцями проекту МОП: «Права у світі праці: покращення дотримання Україною основних міжнародних трудових норм»,  який фінансується Урядом Канади.

У вебінарі взяли участь з боку ФПУ: Голова ФПУ Григорій Осовий, заступник Голови ФПУ Олександр Шубін, в.о. заступника Голови Богдан Оверковський, керівник департаменту міжнародних зв’язків ФПУ Василь Шилов, з боку МОП: Національний координатор МОП Сергій Савчук та члени проекту.

Григорій Осовий у своєму виступі подякував МОП, що вона активно працює в Україні і надає їй постійно допомогу. Він підкреслив актуальність проекту, враховуючи останні тенденції в сфері трудових відносин та напрями реформування трудового законодавства. Голова ФПУ заявив, що проект однозначно сприятиме оздоровленню та розвитку соціально-трудових відносин в Україні, формуванню у соціальних партнерів взаємоповаги до прав та інтересів кожної із сторін, запобіганню виникнення трудових спорів.

Заплановане проектом надання стратегічних порад і технічних коментарів у процесі розробки нових законів про працю, про колективні переговори, про вирішення колективних трудових спорів, про організації роботодавців, про профспілки, про соціальний діалог слугуватиме додатковим запобіжником недотриманню законодавцями міжнародних норм, ратифікованих Україною.

Міжнародна коаліція за рівну оплату праці (ЕРІС) прийняла до своїх лав Федерацію профспілок України.

Для ФПУ EPIC – це можливість розширити свій вплив і повноваження у порівнянні з тим впливом і повноваженнями, які може мати організація, діюча поодинці.

ФПУ стала першим національним профоб’єднанням України, яке приєдналося до EPIC. Приєднання ФПУ до ЕРІС сприятиме приведенню національного законодавства у відповідність із вимогами Стамбульської конвенції та виробленню належних практик, які дозволять підвищити роль жінок в українському суспільстві.

Членом ЕРІС є також Конфедерація роботодавців України, а Уряд України розглядає можливість приєднання.

СПО об’єднань профспілок опрацював проект Закону України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги». Зауваження та пропозиції до нього відсутні.

СПО об’єднань профспілок в межах компетенції розглянуто і погоджено проект Закону України  «Про внесення зміни до статті 121 Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати допомоги на поховання  і компенсації матеріальних благ на ритуальні послуги та спорудження надгробка».

СПО об’єднань профспілок розглянув проект постанови КМУ «Про деякі  питання створення  єдиної державної системи контролю та обліку  індивідуальних  доз опромінення».

СПО об’єднань профспілок в межах компетенції розглянув  та погодив проект наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Порядку підготовки, здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю та підвищення кваліфікації особового складу Держслужби».

СПО об’єднань профспілок в межах компетенції розглянув  та погодив проект наказу Мінюсту «Про утворення постійно діючої  робочої групи із збереження, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Державній архівній службі України».

СПО об’єднань профспілок повторно розглянув наказ МОЗ «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних  речовин у повітрі  робочої зони та класифікації  небезпечності хімічних речовин». І не погоджує його у зв’язку з неврахуванням у Проекті попередніх пропозицій Профспілки працівників охорони здоров’я України, а також додатковими її зауваженнями, які додаються.

ФПУ звернулася до Голови ФДМУ і Мінекономіки з приводу  намірів ФДМУ змінити керівника «Запорізького титано-магнієвого комбінату» з проханням  розглянути звернення трудового колективу підприємства і повідомити ФПУ і Профспілку металургів про результати розгляду.

2.Діяльність всеукраїнських профспілок і територіальних профоб’єднань

·     Незважаючи на оголошений карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу, Федерація профспілок Кіровоградської області, працюючи у дистанційному режимі, продовжує виконувати свої завдання. Зокрема Голова ФПО Максим Баланенко систематично виступає на обласному радіо у радіопередачі «Профспілковий меридіан». Профспілковий лідер області висвітлює актуальні теми, наприклад, завдання профспілок та особливості роботи на період карантинних заходів, захист трудових прав працівників в умовах надзвичайної ситуації, дії роботодавця під час карантину, ринок праці у нинішніх умовах, дії профспілок щодо ліквідації боргів із зарплати та ін.

Крім того, фахівці ФПО консультують членів профспілок з питань трудового законодавства в період карантину, проводять моніторинг умов праці та боргів із зарплати на підприємствах, у закладах та організаціях, вирішують конфліктні ситуації. Та найбільше досягнення ФПО у цей складний період – підписання Територіальної угоди між облдержадміністрацією, об’єднаннями роботодавців та профспілок на 2020-2022 роки.

Систематично діяльність ФПО та її членських організацій висвітлюється на сторінках Всеукраїнської газети «Діалог», обласної газети «Народне слово» та інших місцевих друкованих та Інтернет-видань. Наприклад, в газеті «Народне слово» ФПО має власну сторінку «Соціальне партнерство». Детально висвітлювалися у пресі та на радіо зобов’язання, які взяла на себе профспілкова сторона у Територіальній угоді.

У полі зору профспілок також питання погашення заборгованості із зарплати. Фахівці ведуть моніторинг її погашення. Наприклад, на КП «Теплоенергетик» у березні заборгованість складала майже 8 млн. грн. Завдяки активній позиції профкому, Федерації профспілок області, Кропивницької міської ради борги із зарплати удалося погасити. На жаль, залишилися причини виникнення боргів, вирішення яких лежить у площині держави. Сьогодні на порядку денному подібна ситуація на ОКВП «Дніпро-Кіровоград». А загалом із 14 млн. грн. боргів із зарплати в області, на підприємства, де діють профспілкові організації, припадає  2 млн. грн.

Велика увага в інформаційній діяльності приділяється висвітленню дій профспілок України, зокрема щодо упередження намірів уряду скористатися надзвичайною ситуацією і проштовхнути, як першочерговий, законопроект про знищення профспілок. Активно включилася ФПО у виконання постанови Президії ФПУ стосовно збереження робочих місць і трудових гарантій працівників в умовах кризи ринку праці, спричиненої світовою пандемією.

Всеукраїнська профспілка працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг звернулась листом до Міністра соціальної політики України Мирини Лазебної з проханням надати роз’яснення особливостей нарахування страхового  стажу платникам єдиного внеску з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня  та з 1 травня по 31 травня 2020 року,  за умови  несплати  ними єдиного внеску.

·     За час роботи ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ ( 050-418-40-59) Профспілки працівників охорони здоров’я України найбільше запитів надійшло з питань оплати праці.
З метою усунення тривалого порушення права медичних працівників – членів Профспілки на належну оплату праці, було направлено звернення щодо ОФІЦІЙНОГО РОЗ’ЯСНЕННЯ Національною службою здоров’я України конкретних питань та положень постанови №331 від 24 квітня 2020 р. "Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам".

3. Заходи ФПУ

·     Опрацьовано та підготовлено експертний висновок до проекту наказу Міністерства соціальної політики України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів».

·     Опрацьовано та надано експертний висновок до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги ».

·     Готується експертний висновок та постатейні зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення», (реєстр. № 3515).

·     Участь в онлайн-круглому столі «Сучасні професійні стандарти як ключовий інструмент створення Національної системи кваліфікацій України».

·     Надано зауваження до проекту наказу Міністерство соціальної політики України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25 серпня 2009 року № 322».

Підготовлено лист членським організаціям ФПУ щодо зміни форм заяв в частині державної реєстрації відомостей, що містяться у Державному реєстрі юросіб.  Лист членським організаціям розміщено на сайті ФПУ.

         Проводиться правова експертиза проектів:

- Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами іншої сторони»;

- наказу МОЗ «Деякі питання залучення з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) додатково, на умовах контракту, осіб, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам»;

- Закону України «Про заходи на період установлення на території України карантину» (реєстр. № 3234).

·       На погодженні знаходяться наступні проекти:

-.наказу «Про затвердження форми постанови про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість населення»;

- наказу Міністерства юстиції України «Про утворення постійно діючої робочої групи із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю в Державній архівній службі України»;

·     Підготовлено та підписано лист від СПО об'єднань профспілок до народних депутатів України про не підтримку законопроекту №2275 "Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування".

·     Розміщено на Офіційному веб-порталі ФПУ інформацію «Як отримати від Фонду соціального страхування України  компенсацію втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19».

·     Розроблено Інструкцію з охорони праці для працівників апарату ФПУ в умовах карантину (правила безпеки для запобігання поширенню COVID-19).

·     Розроблено та узгоджено остаточний варіант проєкту Контрольного листа-  опитування про щоденний моніторинг стану здоров’я  та дотримання санітарно-гігієнічних норм працівниками апарату ФПУ, які знаходяться на робочих місцях у Будинку профспілок під час карантину.

  • Підготовлено лист керівникам членських організацій ФПУ та доручення апарату ФПУ щодо підготовки матеріалів про підсумки навчання профспілкових активістів у 2019/2020 навчальному році.

 

  • Проводиться робота по напрацюванню Робочого плану організації активних колективних дій у м. Києві та регіонах щодо захисту прав та гарантій діяльності профспілок.

  • Готується лист керівникам членських організацій ФПУ щодо активізації роботи з народними депутатами України, з якими укладено угоди про співпрацю, щодо недопущення розгляду законопроєкту №2681.
  • Готуються листи керівникам депутатських фракцій і груп щодо недопущення розгляду законопроєкту №2681.

  • Надано консультації: ЦК Профспілки житлово-комунального господарства щодо використання профкомами коштів роботодавця.

 

  • Оформлено та передано на підпис Голові ФПУ постанову Президії ФПУ від 28.05.2020 № 24-16г «Про проєкт постанови Ради ФПУ «Про затвердження Бюджету Федерації профспілок України на 2020 рік». Підготовлено інформацію про підсумки голосування.

  • Підготовлено лист керівникам всеукраїнських профспілок та територіальних профоб’єднань про відеонараду 04.06.2020.

  • Підготовлено, підписано та розіслано План підготовки матеріалів до засідання Президії Федерації профспілок України та їх доопрацювання після засідання.
  • Проводиться доопрацювання пропозицій до законопроєкту щодо проведення гендерних аудитів (підготовленого на виконання п. 3.56 Генеральної угоди) за результатами відеоконференції з обговорення представниками Сторін.
  • З врахуванням пропозицій членських організацій доопрацьовано пам’ятку для випускників навчальних закладів, які виходять на ринок праці, про їхні права та їх захист профспілкою з урахуванням пропозицій членських організацій ФПУ.

·     Прес-центром  на Офіційному веб-порталі ФПУ підготовлено і розміщено спеціальні матеріали з приводу ШОКУЮЧОГО РІШЕННЯ КОМІТЕТУ ВР З ПИТАНЬ СОЦПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681

·          22 інформаційних повідомлень у т.ч. членських організацій – 3 .

·    Профтелеграф – 3 випуски.

·           На сторінці ФПУ у Facebook  27 - 28 травня було розміщено 43 матеріали, в яких основні акценти зроблено щодо антипрофспілкового закону №2681, впливі карантину на стан економіки України, працівників  малого і середнього бізнесу, захисті лікарів, боротьбі проти скорочення фінансування медиків, підготовці до санаторно-курортного сезону, захисті законних прав та інтересів працівників та профспілок.  Серед розміщених матеріалів - 6 відео, 3 прямих ефірів,   22 матеріали стосувалися профспілкової теми. 

·На постійній основі проводиться  розсилка Моніторингу Інтернет-видань.

·Продовжується робота над перекладами з англійської мови офіційних та методичних матеріалів, які на досвіді європейських країн показують як розвивається пандемія, і що потрібно робити, щоб захистити працівників на їх робочих місцях. Якою є роль профспілкових організацій в процесі організації безпечного виробничого процесу та належних санітарно-епідеміологічних умов на виробництвах і в організаціях.

Прес-центр ФПУ